Skuterklagen har til hensikt å forhindre ei løype som kommer i sterk konflikt med øvrig friluftsliv

Av
DEL

LeserbrevScooterløype og klager. Noen kommentarer til oppklaring

Åse Granmo har et innlegg mandag 2. april angående klage på scooterløype i Fiplingdalen. Innlegget er først og fremst et angrep på Senterpartiet, spesielt ordføreren. Denne partipolitiske diskusjonen skal jeg ikke legge meg opp i, men som en av de 23 hytteeierne som står bak en av klagene, vil jeg komme med noen forhåpentligvis oppklarende kommentarer til selve saken.


Klagen vår gjelder IKKE snøscooterløyper eller scooterkjøring generelt. Den gjelder kun ei spesifikk løype som ble vedtatt av kommunestyret i Grane i desember 2019, løypa langs Nedre Fiplingvatnet. Denne løypa er ingen forutsetning for den «økede tilgjengeligheten til gode naturopplevelser for svært mange» for å sitere Granmo. Så selv om løypa ikke blir realisert kan Facebook fremdeles «flomme over av nydelige bilder fra Kappfjellsenderen, Jervskaret, Stortjønna og andre naturperler som tidligere var uoppnåelige vinterstid annet enn for de aller sprekeste og knapt nok dem». som Granmo skriver. For å oppnå denne tilgangen til naturen er de allerede eksisterende 210 km scooterløype i Grane atskillig viktigere enn den nye løypa.


For å gjenta meg selv så klager vi altså ikke på scooterløyper og scooterkjøring generelt. Og når det gjelder den aktuelle traseen som vi klager på, er vi ikke alene om en viss skepsis. Både Fylkesmannen og Statskog frarådet løypa i sine høringsinnspill. Og innstillingen fra Rådmannen i Grane til kommunestyremøtet i desember 2019 var at løypa IKKE burde vedtas. Begrunnelsen fra alle hold var at løypa i for stor grad ville komme i konflikt med øvrig friluftsliv. Men politikerne, i sin fulle rett, så bort fra disse argumentene da saken ble behandlet og løypa ble vedtatt.


Med bakgrunn i denne brede motstanden mot løypa var det kanskje ikke så rart at det ble sendt inn flere klager på vedtaket. Dette er ikke omkamp, men faktiske en del av den demokratiske prosessen i saker som dette.


Etter gjennomgang av klagene var rådmannens innstilling til Nærings og naturforvaltningskomiteen (som hadde første politiske behandling av saken) at klagene burde tas til følge! Denne innstillingen ble forkastet av komiteen (med 4 mot 1 stemme), og ved den endelige behandlingen i kommunestyret ble klagene forkastet med 14 mot 2 stemmer.
Gjennom ovenstående håper jeg det er klargjort at klagen ikke har til hensikt å ødelegge muligheten for scooterkjøring og de naturopplevelser som følger med dette. Den har kun til hensikt å forhindre ei løype som etter mange instansers og personers mening kommer i sterk konflikt med øvrig friluftsliv. Og som heller ikke er noen forutsetning for at scooterkjørerne skal komme seg til fjells.


Mons Grøvlen
(En av 23 underskrivere på den ene av fire klager)


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags