Skolesaken er svenneprøven på om Leirfjord har livets rett som selvstendig kommune

Alf Harald Sælevik, Leder i Rødt Leirfjord

Alf Harald Sælevik, Leder i Rødt Leirfjord Foto:

Av
DEL

Leserbrev Leirfjord i en tynn tråd

Det var uten støtte fra andre partier at Ap og FrP rett før sommerferien vedtok å be rådmannen om å lage et forslag til nedleggelse av oppvekstsentrene i Ulvangen og på Kviting. Et litt bedre forslag denne gangen. Vi i Rødt konstaterer fra avisinnlegget til Arbeiderpartiets leder Sten Rino Bonsaksen, at Ap og FrP «ikke ønsker å legge ned grendeskolene". Vi husker også hva Ivan Haugland svarte på direkte spørsmål fra Rødt i valgkampen: «vi har ingen planer om å legge ned grendeskoler». Kanskje de ikke hadde det da, men planer kan jo som kjent fort endres når valgkampen er over.

I den anledning kan det være greit å minne på at Leirfjord som selvstendig kommune, med 2.294 innbyggere spredt over et stort geografisk område, i all hovedsak jordbrukere og bypendlere, allerede henger i en tynn tråd. Den har bestått, inntil nå, på innbyggernes ønske, og på sentrale politikeres velvilje. I en folkeavstemning i 2015 sa riktignok flertallet nei til kommunesammenslåing, men hva skjer dersom korstoget mot tilbudene på Kvitíng og i Ulvangen fortsetter?

Konsekvensene blir de samme

Det er nok ingen uenighet om hva konsekvensen ville vært i dag dersom det ble kommunesammenslåing i Leirfjord, mot øst eller mot sør. Det ville uansett utfall medføre en umiddelbar nedleggelse av alle oppvekstsentre i kommunen. Desto flere innbyggere i større geografiske områder, desto mindre sjanse er det for at mindre enheter som våre overlever. Nasjonal sentraliseringspolitikk og det pågående Norgesmesterskapet i hvor langt man kan sende barn i buss, hjelper ikke mye det heller.

Senterpartiets daværende ordfører var i valget i 2015 først ute med å foreslå kommunesammenslåing. Den gang tapte de ordførerstolen til Arbeiderpartiet, og 71% sa samtidig nei til kommunesammenslåing. Det er selvfølgelig nærliggende å anta at det var dette standpunktet som ga utslaget. Men hva skjer om Ulvangen og Kviting nå også risikerer å stå igjen uten barnehagetilbud og fullstendig ribbet for kommunale bygg til å reetablere tilbud i, akkurat slik Levang og nordover gjør i dag? Det er nettopp slik vi tror forslaget som legges frem på bestilling i November vil se ut.

I partiprogrammet skriver vi at vi ønsker å bevare Leirfjord kommune som selvstendig kommune. Men, dersom kommunen skulle slutte å tilby nødvendige oppvekstilbud til familier i hele kommunen, stiller det seg annerledes. Leirfjord er en jordbrukskommune, og kommunen trenger infrastruktur som støtter opp om industrien som eksisterer her. Bøndene trenger at nye generasjoner bønder og avløsere trekkes til området og at familier velger å slå seg ned. Vi trenger stabil drift med stabil arbeidskraft, og utfallet av nettopp denne prosessen som posisjonen nå har satt i gang, kan gjøre Leirfjord som selvstendig kommune irrelevant for egne innbyggere.

Stortinget kan vedta

Når vi nå har en prosess med ny sykehusstruktur parallelt med at Arbeiderpartiet presser på for nedleggelser, er det ekstra viktig å belyse dette temaet. Hva har vi igjen i jordbrukskommunen Leirfjord dersom tilbudene i enda flere kretser forsvinner? Vil det egentlig ha noe å si for kretsene om det ble kommunesammenslåing, dersom alt allerede er lagt ned? Hvorfor skal innbyggerne forsvare en selvstendig kommune, dersom innbyggerne ikke har noe igjen for dette?

Sist men ikke minst bør vi spørre oss, hvordan kan en sammenslåing etter et stortingsvedtak utarte seg? For det er nettopp det, alt det tar for en storkommune å være et faktum, er et stortingsvedtak, for eksempel i kjølvannet av at Helgelandssykehuset blir lagt til Tovåsen. Det er tross alt snakk om oppimot 1000 arbeidsplasser. Størrelsesordenen er tett oppunder halvparten av Leirfjords befolkning. Kanskje er det da hensiktsmessig at vi ser hele regionen under ett, både når det gjelder skolestruktur og kommunale tjenester?

For oss i Rødt, er nettopp denne skolesaken svenneprøven på om Leirfjord kommune har livets rett som selvstendig kommune. Så lenge barnehagene og skolene ligger klar for nedlegging, vil vi i Rødt være behjelpelige med å belyse positive og negative sider med en kommunesammenslåing. For når Ulvangen og Kviting også er lagt ned, hva har vi egentlig igjen å kjempe for i forsvaret av en liten kommune?

Rødt står side side om side med foreldre og sambygdinger som vil bevare og utvikle tilbudene på Ulvangen og på Kviting, men vi oppfordrer til å kjøre en debatt om kommunesammenslåing i samme åndedrag som vi sammen kjemper mot nedleggelsene av tilbudene. Problemstillingene er nært sammenbundet, kanskje mer enn enkelte liker å tenke på. Det er nemlig ikke sånn at vi på liv og død skal være en selvstendig kommune, dersom ikke dette gir stedet noen ekstra kvaliteter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags