Rødt Nordland støtter ny lovendring der demokratiet blir ivaretatt!

Demokratiet må ikke vike uansett krise.

Demokratiet må ikke vike uansett krise. Foto:

Av
DEL

Leserbrev På grunn av Covid-19 kom det et forslag fra regjeringen om å lage en fullmaktslov. Et slikt vedtak ville tilsidesette vårt grunnlovsfestede maktfordelingsprinsipp og vårt demokratiske system i seks måneder. Dette ville ha gjort det mulig for regjeringen å vedta tiltak og endringer uten at det hadde trengt å bli behandlet av Stortinget. På den måten ville regjeringen fått makt som viker fra demokratiske prosesser.

Jurister har gått imot dette hastevedtaket med god begrunnelse og Rødt kunne heller ikke stille seg bak en slik lovendring. Vi leker ikke demokrati! Fullmaktslover uten klare begrensninger, tidsfrist og en lett tilgjengelig nødbrems er gambling med våre demokratiske prosesser. Dette burde ingen av oss være komfortabel med.
«Bjørnar Moxnes kommer med en uttalelse om den loven som ble vedtatt istedenfor det første forslaget.

– Med denne loven kan en tredjedel av Stortinget når som helst trykke på nødbremsene. Det andre er at loven er avgrenset til et bestemt antall lover, det er ikke en generell fullmakt. Det tredje er at vi har sørget for solid domstolskontroll med de forskriftene som regjeringen kan iverksette. Rettsikkerheten er ivaretatt og Stortinget har det siste ordet. Derfor var det mulig for oss å gi regjeringen fullmakter, men kun i en måned, sier han» (VG.21.03.2020)

Styret i Rødt Nordland stiller seg bak den nye loven og eget parti i denne avgjørelsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags