NRK Nordland og flyplassaken

Stokka flyplass.

Sandnessjøen.

Fly.

Stokka flyplass. Sandnessjøen. Fly.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevEr NRK Nordland (heretter NRK Mo i Rana, grunnet sitt partiske sidevalg i denne saken), i likhet med Rana Blad (eller Pravda), fullstendig i lommene på Henrik Johansen og hans kumpaner i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU)? Er det NRK Mo i Rana sin oppgave å være et talerør for nevnte «gjeng», eller er oppgaven å bedrive seriøs, undersøkende, opplysende og balansert journalistikk? Vi for vår del er ikke i tvil om svaret på dette spørsmålet. NRK Mo i Rana sin journalist Adrian Dahl Johansen og nå sist Andreas Budalen, fortsetter den ufattelig elendige jobben dette mediet har gjort i forhold til flyplassaken på Mo i årevis. Legg merke til at vi skriver flyplassaken på Mo, og ikke flyplassaken på Helgeland.

For det er det hele Luftslottet Hauan dreier seg om: Egoisme og enveiskjøring i stor fart fra makteliten på Mo i Rana, inkludert ordfører Waage, forrige ordfører Kai Henriksen og Henrik Johansen. Gjengen, som vil nedlegge blant annet Vefsn kommune og Mosjøen til fordel for «The One And Only», Mo i Rana. I neste steg ser de for seg at Stokka lufthavn i Sandnessjøen forsvinner. Den må faktisk forsvinne, ellers finnes det ingen mulighet for å fylle et fly av type liten eller mellomstor jet om dagen til Oslo. Henrik Johansen innrømte ovenfor for en av oss på HI-dagen 15. april 2009 nettopp dette. «Vi vet jo begge hva som vil skje», var de nøyaktige ordene, saagt med et smil, av Mo i Ranas «snille gutt». Og han veddet i samme øyeblikk en flaske konjakk på at han ville få rett.

Mange vil hardnakket hyle opp om at Stokka, som nettopp er oppgradert til 1200 meter for 40 millioner, ikke kommer til å bli nedlagt. Til dere kan vi bare si: Tro om igjen. Når milliardsluket på Hauan viser de rette tallene sine, da er 40 millioner en dråpe i havet sammenliknet med 2,250 milliarder. Pluss finanskostnader. Pluss alle overskridelsene som alltid følger et prosjekt som dette. Tre milliarder? Fire milliarder? Your guess is as good as ours. Da kommer desperasjonen til politikere som har latt seg lure, av Avinor (som bevisst har spilt på lag med HenrikJohansen), til å utkrystallisere seg i form av desperate handlinger som vil bedre tapsprosjektet Hauan. Og mest nærliggende? Selvfølgelig å legge ned Stokka.

Mo i Rana etter nedleggelsen av Norsk Jernverk fortsatte sin eksistens med sugerør i Statskassen, altså penger fra norske skattebetalere. Statens Innkrevingssentral. Nasjonalbiblioteket. NRK Lisensavdelinga. Statens Innkrevingssentral. Nasjonalbiblioteket. NRK Lisensavdelinga. Og det er helt i orden at det legges statlige bedrifter til samfunn som blir eksistenstruet av nedlagte arbeidsplasser. Det som IKKE er greit, er misbruk av makt. Selv om NRK Lisensavdelinga og NRK Mo i Rana ligger akkurat i Mo i Rana, så påligger det et ansvar på NRK Mo i Rana: Å framstille saker med stor interesse for de deler av samfunnet det gjelder med balanserte uttalelser. Balansert er det siste vi vil karakterisere NRK Mo i Rana som i denne saken, storflyplassen på Mo. Igjen: Legg merke til at vi sier Mo, og ikke Helgeland. NRK Mo i Rana overgås kun i ensidig formidling i flyplassaken på Mo av en viss redaktør, og en viss journalist med et navn som gir assosiasjoner til engelsk fotball, i en viss lokalavis, eller Pravda, «sannheten». Den samme fotballentusiasten er ledende i en gruppe på Facebook, som driver propaganda for Hauan. Vi lurer på hvordan han kan kombinere kritisk og faktabasert journalistikk om prosjektet samtidig som han driver hard propaganda for det.

Samferdselsdepartementet har leid inn Urbanet for å belyse og analysere alle sider i denne for lokalsamfunnet Helgeland betente saken. Og la oss få si det rett ut: En sak basert på utsagn fra Henrik Johansen, den «snille gutten», som han liker å karakterisere seg som, har ført en hel region, et helt fylke, et helt storting bak lyset med sine mange utallige overdrivelser i positivitetens navn. Urbanet har nærmest slaktet Hauan International Airport, med «fem daglige avganger tur-retur til Oslo, daglige avganger til Europa, Gran Canaria, en turisttilstrømning til regionen Norge aldri har sett maken til» – you name it. Og det verste? Det finnes folk som tror på disse usannhetene.

Næringslivsfolk, politikere, Origo-pøbelen, hvermannsen. Av de siste to kategoriene befinner de fleste «belieberne» seg naturlig nok på Mo. Hvilke usannheter snakker så vi om?

NRK Mo i Rana har gjennom hele denne betente debatten ensidig rapportert kun PLU sine overpositive visjoner. Eller usannheter. Et skremmende eksempel er når passasjertallene ble publisert fra Urbanet. I radio (NRK Mo i Rana, selvfølgelig), kunne man i et direktesendt intervju med PLU-forskeren Gisle Solvoll høre dennes usanne påstand om at Kjærstad lufthavn slet med dårlig regularitet. Kjærstad har pr. i dag (og har i flere år) hatt tilnærmet samme regularitet som Gardermoen. I likhet med Stokka. Og i likhet med Røssvoll. Journalisten fra NRK Mo i Rana burde selvfølgelig ha kjennskap til så enkel informasjon, eller skaffet seg denne informasjonen, som er enkelt tilgjengelig. Men nei, ikke en kritisk røst, ingen spørsmål, bare ja og amen. Når Avinor for litt tilbake skulle presentere «framtiden for de små flyplassene» (unntatt Helgeland, da det foregikk en egen utredning for den regionen), hva gjør da NRK Mo i Rana? Jo, de styrter ned til ordføreren i Vefsn, selvfølgelig i den onde hensikt å få et scoop fra en ordfører som nettopp har mistet sin lokale flyplass. NRK Mo i Rana hadde (igjen, og bevisst?) sovet i timen. I påfølgende sendinger ble det bare sagt at «Helgeland ikke var med i denne omgangen».

Neste store bommert begått av NRK Mo i Rana er når journalist Andreas Budalen den 17.12.2015 publiserer en artikkel med overskriften: «Vil bruke to milliarder på Hauan». Bare overskriften kan få den svaksynte å tro at saken nå er avgjort på alle mulige måter. For å si det mildt: Så farget av én side, og så pro Hauan / pro Mo i Rana / pro PLU som det overhodet går an å bli. Her matcher de lett det som blir publisert i Pravda.

Leser man videre, blir det bare verre og verre. Prisøkningen påstås å være på 500 millioner kroner i forhold til det opprinnelige kostnadsoverslaget. Her bommer journalisten (bevisst?) med minst en halv milliard. Henrik Johansen gis plenty rom for prekenen sin. Dette er samme mann som flere ganger har gjentatt at han regnet om og om igjen, og at 1,2 milliarder er prisen som gjelder. Vårt forslag til Henrik Johansen er: Bytt batteri, eller bytt kalkulator. Og når du bytter ut denne – ikke kjøp kalkulator på billigsalg. Henrik Johansen, du har ført folk bak lyset snart 10 år nå. Og (bevisst?) bomma med en god milliard. Urbanet sin utredning, gjort på bestilling av staten, presiserer at Hauan ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom med en pris over 1,2 milliarder. Avinor sitt reviderte kostnadsoverslag, publisert 16.12.2015, sier godt over to milliarder, en hel milliard mer enn det Urbanett sier vil være kostnadsøkonomisk samfunnsmessig sett. Når protester mot artikkelen begynner, hva gjør da NRK Mo i Rana? Jo, de endrer teksten i artikkelen, og plutselig er deler av Henrik Johansen sine uttalelser borte. I overskriften står det ikke lenger 500 millioner, det er endret til «flere hundre millioner». Flere hundre millioner? Det er da i sannhetens navn en hel milliard i forskjell på prisen! Og sannsynligvis blir det mye mer. Endringer av teksten som i dette eksemplet kan ikke beskrives som annet enn skittent spill. De avsnitt som ble fjernet etterhånden, fikk stå lenge på nett i «beste sendetid». Når så artikkelen begynner å bli gammel og uinteressant, da endres den av NRK Mo i Rana. Ikke til det bedre, de bare endrer på forvrengingen av fakta.

Kommer det så noen spørsmål fra journalist Budalen om Henrik Johansen sitt syn på dette? Nei selvfølgelig gjør det ikke det. For der i gården, hos NRK Mo i Rana, er alt klart: Hauan bygges og alle blir glade og fornøyde. Kritisk og balansert journalistikk? Nei, ikke hos NRK Mo i Rana. Både NRK Mo i Rana og journalist Budalen burde kjent til at det som Avinor nå presenterte, var et resultat av et oppdrag, gitt av samferdselsdepartementet. Et teknisk prosjekt som skulle svare på spørsmålet: Går det at bygge en flyplass, hva kommer prisen på og skal det leveres en konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet? Enn hvor mye Rana-miljøet, deres lokale propagandablad og deres propagandakanal NRK Mo i Rana publiserer usannheter, hyler opp i ekstase, så var det kun dette som ble presentert.

Vi har aldri hørt NRK Mo i Rana stille et eneste spørsmål om de 400 millioner som PLU skulle putte inn som egenandel, et løfte som fikk statsminister Erna Solberg interessert i prosjektet. Disse 400 millionene forvandlet Henrik Johansen i et forslag til Samferdselsdepartementet, til en form av lån til staten / Avinor. NRK Mo i Rana sier hva? NRK Mo i Rana spør om hva? Selvfølgelig ikke noe som helst, man kan jo risikere å stille PLU og Hauan i et dårlig lys.

Nå ser vi oss nødt til å minne på de ansvarlige i NRK Mo i Rana på at de er en statlig drevet organisasjon, betalt med lisenspenger. Mulig det kommer som en overraskelse på dere, men det er faktisk en god del folk på Helgeland sør for Rana som også betaler lisenspenger, men som ikke ønsker å støtte ensidig propaganda for et prosjekt som majoriteten av innbyggerne på Helgeland ikke vil ha.

For å repetere fakta, og her må dere, både propagandakanal NRK Mo i Rana og propagandaavis følge med – dette er fakta dere kan publisere: Inntekter: 21 millioner kroner. Utgifter: 70 millioner. Dette er Avinors fasit for drift av Hauanprosjektet. Et tapssluk. «Tallene bekrefter det vi har hevdet tidligere, nemlig at en slik flyplass er et svært ulønnsomt prosjekt. Til syvende og sist er det flypassasjerene som må betale regningen for høye driftsutgifter, fordi flyselskapene kommer til å bli pålagt av Avinor å betale større flyavgifter for å dekke opp for større underskudd i Avinor», er den klare tale fra Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. I tillegg kommer kapitalkostnadene.

Vi vil til slutt repetere konklusjonene til Helgelands Blad sin eminente redaktør, Morten Hofstad:

1. «Urbanet slår klart fast at trafikkgrunnlaget for ruter med store jetfly på Hauan er altfor lite til å få rutetrafikk med flymaskiner av typen Boeing 737. PLU svarte med å kjøpe sin egen utredning fra Møreforsking, som sa at trafikkgrunnlaget var stort nok, ikke minst hvis 20.000 reisende som i dag benytter Stokka, drar til Hauan. Departementet avviste senere rapporten fra Møreforsking, og Møreforsking selv understreket at dokumentet ikke var egnet som beslutningsgrunnlag».

2. «Samfunnsnytten ved å investere i storflyplass på Hauan vil i all hovedsak tilfalle Rana, ifølge Urbanet. Regioner som i dag har flyplass, vil bli påført økte ulemper. Hvis målet er å få flere til å fly, vil målet nås best med dagens lufthavnstruktur. Blir byggekostnaden på Hauan høyere enn 1,1 milliarder kroner, går den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektet tapt». Prisen på 2 250 000 000 kr er nøyaktig det dobbelte av hva Urbanet legger til grunn for å oppnå samfunnsøkonomi i prosjektet.

3. «Samferdselsdepartementet gjennomfører for tiden en høringsrunde på utredningene. Høringen skal blant annet inkludere en uttalelse fra fylkestinget i Nordland på sesjonen i Bodø 7–9. mars 2016. Man trenger ikke være spåmann for å forutsi hva høringsrunden vil vise. Regionen er splittet, og blant kommunene vil trolig så mange som 14 (av totalt 18 på Helgeland) uttale seg negativt om prosjektet. Dermed vil heller ikke fylkestinget tale med en tunge.

Vi kan bare håpe på at fylkesting, regjering og storting våkner opp, kommer til fornuft og skrinlegger Hauan ved første og beste anledning. Jo før, jo heller, og definitivt rett etter sesjonen i Bodø 7–9. mars 2016!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags