Faktafeil og faktafeil

Riktig: Det er riktig som Møllersen hevder, at veien over Bleikvassli er 50 km kortere enn å kjøre via Mosjøen, skriver Torger Nilsen. Foto: Alf Vesterbekkmo

Riktig: Det er riktig som Møllersen hevder, at veien over Bleikvassli er 50 km kortere enn å kjøre via Mosjøen, skriver Torger Nilsen. Foto: Alf Vesterbekkmo

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det er interessant at Møllersen nå er blitt opptatt av faktafeil. I den tiden vi har møttes i avisspaltene, har dette ikke vært så viktig.

DEL

MeningerMed dårlig skjult tilfredshet kan siviløkonom Trond Møllersen i Helgelendingen 6. juli avsløre det han mener er en faktafeil i Urbanets rapport. Møllersen, i motsetning til Urbanet, vil ha folk fra Hattfjelldal til å kjøre over Bleikvassli for å komme til Hauan.

Det er riktig som Møllersen hevder, at veien over Bleikvassli er 50 km kortere enn å kjøre via Mosjøen. Han unnlater imidlertid å nevne at tidsbesparelsen ved å kjøre på en svært smal og svingete vei, bare er på 17 minutter av en total kjøretid på 2 timer og 15 minutter. Kan det derfor være at Urbanet har vurdert veien over Bleikvassli som lite egnet som tilførselsvei til Hauan?

Det er interessant at Møllersen nå er blitt opptatt av faktafeil. I den tiden vi har møttes i avisspaltene, har dette ikke vært så viktig. Han har eksempelvis hårdnakket holdt fast på at kjøretiden mellom Mosjøen og Hauan er på 1 time og 15 minutter. Urbanet har anslått kjøretiden til 1 time og 30 minutter. Et underestimat på minst et kvarter betyr 5,2 millioner kroner per år i forbedret resultat i det samfunnsøkonomiske regnskapet for Hauan. I et vanlig regnskap ville en regnskapsfeil av denne størrelsesorden betydd fengselsstraff, men i et samfunnsøkonomisk regnskap får det ingen konsekvenser.

I innlegget presenterer Møllersen igjen sin forholdstallslogikk som vi har sett i flere leserinnlegg tidligere. Dette passer bra inn i den omfattende sammenligningsstrategi som kjøres, for om mulig å svekke Urbanets rapport. Ved å dele antall flypassasjerer med antall innbyggere som sokner til flyplassen, får vi et forholdstall som kan brukes til å sammenligne flyplasser med. Når Røssvoll kommer dårlig ut, er det på grunn av et dårlig flytilbud. «Vi flyr mindre fordi vi mangler tilbud», skrev Møllersen i juli 2013.

Møllersens problem er at det er en logisk brist i resonnementet. Det finnes ingen lineær sammenheng mellom størrelsene flypassasjerer og folketall, som vi ser i vår egen region: Kystflyplassene Stokka og Brønnøysund har om lag dobbelt så mange flyreiser per innbygger som det Røssvoll har, selv om flytilbudet, i hovedsak er det samme. Det er en enkel forklaring på dette: E6 og jernbanen.

Møllersen hevder at det er vanskelig å beregne framtidig flytrafikk for et område som aldri har hatt flytransport med normale flymaskiner. Jeg spør meg hvorfor dette er blitt så vanskelig nå, all den tid PLU-sjefen Henrik Johansen og andre har holdt på med dette hele tiden? Er ikke Dash 8 et normalt fly?

Møllersen og jeg har diskutert flyplass siden i 2011. Lenge ga jeg ham kreditt for å være etterrettelig, om enn ikke alltid like saklig. Etter hvert har beklageligvis Møllersen utviklet en aversjon for alle fakta som ikke passer inn i den romantiserte myten om PLU-Hauan. Faktafeil og faktafeil er ikke det samme for ham, som vi har sett. Det koster ham derfor lite å karakterisere Urbanets rapport som den minst troverdige rapporten om Hauan til nå. Men hvem er det egentlig som er lite troverdig her?

I en undersøkelse presentert i Helgelendingen høsten 2014, svarte over 80 prosent av innbyggerne i berørte kommuner at de ikke ønsket PLU-Hauan bygd. Det vi som bor her lenge har visst, ser vi nå gjenspeiler seg i tallene fra Urbanet. Befolkningen i kommunene sier klart: Vi har allerede et godt og tjenlig flytilbud for regionen. Vi har ikke bruk for store vyer, uten rot i virkeligheten, som gir oss et dårligere flytilbud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags