Nytt fergeleie og utvikling av Helgeland Havn Mosjøen

Av
DEL

Leserbrev Tilsvar leserinnlegg fra Carl Arne Grimsø i Helgelendingen 17. august

Grimsø kommer med en del påstander i sitt innlegg som ikke kan stå uimotsagt.

Vefsn kommune har jobbet lenge med nytt fergeleie i Mosjøen. Det har vært en felles ønske politisk om at det nye fergeleiet burde plasseres så bynært som mulig. Når fylket gjorde sitt vedtak om Ursdalen var det ikke etter ønske fra Vefsn kommune, men en beslutning ut fra deres egne vurderinger på hva som ville bli rimeligste alternativ i driftsutgifter og nybygging.

I ettertid har det vist seg at Ursdal-alternativet slett ikke ble så rimelig som tenkt. Det har forsinket saken, samtidig er Helgeland Havn utålmodige etter å få fergeleiet flyttet fra dagens beliggenhet. Årsaken til dette er at videre utvikling av havna i Mosjøen ikke kan gjøres før fergeleiet er flyttet. Det er et næringsperspektiv i Helgeland Havns engasjement i saken. Derfor har de også jobbet med å se på alternative løsninger og kommet med forslag på ny løsning.

Når det gjelder selve sambandet Mosjøen – Hundåla (med anløp Vikdal og Sørnes). Det har vært forberedelse på grunnlaget til anbudsdokumentet de lyser ut. I den forbindelse ble vi invitert til dialogmøte med fylket, noe jeg mener var svært konstruktivt. Der fikk vi anledning til å gi detaljer om behov for tilpasning for skoleskyss, behov for næringsaktører og ønsker etter tilbakemelding fra befolkning. I den anledning var det kontakt med representanter fra grendeutvalg i Husvika krets, Sørnes og Vikdal. Dette bidro til flere tilpasninger i foreslått ruteoppsett, også for Sørnes.

Vefsn kommune foreslo å opprettholde anløp av Dagsvik fredag og søndag, for dermed å kunne få ei mer smidig trafikkavvikling på disse dagene. Dette ble avvist av NFK ettersom Fylkestinget har gjort vedtak om nedlegging av dette fergeleiet.

Jeg mener det er urimelig av Grimsø å påstå at denne endringer er gjort for ordførerens eget ve og vel. Det er en helhetlig løsning som er forsøkt gjort på best mulig måte for de som bruker sambandet. Den nye ruta gir en mer effektiv reisetid for skolebarna og ivaretar behovet for dyretransport og melkebil.

Tilbake til fergeleiet. Den diskusjonen kommer til å fortsette. Det er behov for å flytte fergeleiet fra dagens plassering og det vil jobbes videre med et fergeleie plassert til det beste for både fastboende og hyttefolk som er avhengige av fergetransport.


«Vi som bor ytterst i fjorden er som luft for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og unnes ingenting»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags