Nye politiske vinder i Hattfjelldal?

Av
DEL

LeserbrevNår man har fulgt med en stund og vært involvert i saker på ulike nivå og i ulike roller har man lært seg at i Hattfjelldal involverer ikke politisk ledelse seg i personalsaker. I hvert fall ikke før det kan bli snakk om å få løst personalhåndteringen i rettssystemet. Mangt kan nok sies om de råd og ikke minst konsekvensene av disse rådene politikerne i Hattfjelldal har fått og har måtte hanskes med det siste 10-året, men det er ikke mitt fokus i dag.

Politisk ledelse og politikere generelt har hevdet at de ikke kan involvere seg i personalsaker – at dette er administrasjonens oppgave og at de kun kan si noe om systemene rundt som skal ivareta retten til varsling, instrukser og systemer for å ivareta arbeidsmiljøet.
Derfor er det svært overraskende å se navnet til den øverste politiske ledelse og befolkningens «topptillitsvalgt» - ordfører Harald Lie – henge ut og kreve at en ansatt i et annen offentlig instans må gis andre roller. På hvilken bakgrunn velger ordfører Lie å gjøre dette? Fordi noen andre sa det? Eller har han og kommunen Hattfjelldal erfaringer med dette individ som rettferdiggjør at ordfører Lie omtaler gjennom brevs form at dette individet er «mest omstridt» i sin organisasjon?

Individet det er snakk om er selvsagt Bjørn Bech Hansen i Helgelandssykehuset. I følge ordfører Lie leverer Hansen «fargede utredninger og tolkninger som devaluerer eiendommene i Sandnessjøen og Mosjøen til fordel for enheten i Mo i Rana». Kanskje var det bestillingen i sin tid – det vet jeg ikke – men han angripes vitterlig av ordfører Lie på et svært tynt grunnlag.

Politisk ledelse i Hattfjelldal har nok vært mer involvert og informert over utfordringer i egen organisasjon uten å ville gå inn i tematikken, men heller skjøvet saken over til rådmannen. Derfor vil jeg påstå at ordfører Lie sine nærmeste sambygdinger og ansatte er mindre viktig å engasjere seg i enn en eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset.

Jeg opplever det som en fallitterklæring ovenfor alle de som har måttet møte Hattfjelldal kommune i retten for å verne om sine jobber og for de som sikkert i dag vurderer slike skritt for å bli trodd på av eierne av arbeidsplassen, Hattfjelldal kommune. At deres saker ikke kan løses på lavere nivå og med representanter fra eierne og ikke bare driverne av kommunen. Men for dagens politiske ledelse er det tydeligvis viktigere å involvere seg i andres organisasjoner enn å feie for egen dør.

Og dette i en stund hvor Helgeland «blør» innbyggere, inkludert Hattfjelldal, og viktigheten av å få ting til sammen er mer avgjørende enn noen gang. I dette bildet velger ordfører Lie å angripe i stedet for jobbe for å skape allianser og fokusere på utvikling.
Men i denne konkrete saken er min foreløpige konklusjon todelt. Enten har politikerne i Hattfjelldal med ordfører Lie som hærfører endret praksis – eller så har hans 11 ordførerkollegaer sør om Korgfjellet forledet han til å stille seg bak et krav uten rot i virkeligheten – en virkelighet for hans egen kommune.

Om ordføreren er lurt, får ha finne veien videre selv, men om ordføreren og hans politiske ledelse har endret nivået og fokus for å involvere seg i sine ansattes ve og vel er dette en gladmelding for alle ansatte som opplever å måtte stå alene med sine utfordringer i Hattfjelldal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags