"Ny runde med nedskjæringer - protestene må ikke rette seg mot rådmannen, men mot høyrepolitikken"

Av
DEL

LeserbrevKommunestyret har hatt økonomiseminar, der rådmannen gjentok at kommunen driver med underskudd og bruker av fond, og at det må skjæres ned mange titalls millioner de nærmeste årene.

Han maner politikerne til å stramme seg opp, være tøffe og håper at ikke nedskjæringene blir stoppet av protester fra folket.
Det er ingen grunn til å protestere mot rådmannen, han gjør bare jobben sin, nemlig å få budsjettet i balanse. Protestene må rettes mot politikken der kommunen er underfinansiert og ikke får midler tilhøyst nødvendig drift. For saken er:

• Innenfor omsorg er situasjonen at det trengs ytterligere investeringer, ikke nedskjæringer: For øyeblikket er situasjonen under kontroll, men presset i hjemmehjelpen er for stort og vil øke. Mer alvorlig på sikt er at antall sykehjemsplasser også må øke.
• Innenfor oppvekst er det små muligheter for nedskjæring hvis skolene skal bestå: Et klart flertall av de partiene som er i kommunestyret i dag, har lovet i valgkampen at de ikke skal legge ned hverken Mosjøen eller Elsfjord, og dette har også vært vår kampsak i mange år. Synkende elevtall gir nok grunnlag for å diskutere mindre endringer, men man er nokså nær grensen for de lovpålagte oppgavene.
• Innenfor teknisk sektor er der et enormt etterslep på vedlikehold.
• Og slik kan vi fortsette. Et viktig poeng er at dette ikke er et resultat av dårlig styring i Vefsn, nesten alle kommuner sliter med den samme underfinasieringen. Skal det være slik, i «verdens rikeste land», at befolkningen ikke skal sikres et rimelig godt tilbud? Vi mener nei.
• I tillegg fikk vi i dag vite at regjeringen ikke har til hensikt å kompensere kommunene for utgifter og inntekstsbortfall i forbindelse med Koronaen. Det kom ikke overraskende – regjeringen kompenserer aldri fullt ut for økte utgifter eller oppgaver, men benytter anledningen til å skjære ned.

Vi har vært gjennom slike nedskjæringsrunder før, og konklusjonen er at det går ikke an å skjære ned så mye uten at det får alvorlige konsekvenser for tilbudet til befolkningen. Men Rødt er gjerne med på nedskjæringer utenfor kommunesektoren – i skatteletten til de rike, støtten til oljeleting osv – alle de tingene som høyrepolitikken har prioritert.

Rødt skal være på på arbeidet med å få til en effektiv og god drift i Vefsn kommune, men det finnes ingen god løsning uten at høyrepolitikken med å underfinansiere kommunenene slås tilbake. Coronakrisen har jo også vist at det ikke var vanskelig å få til store overføringer. Protestene må ikke rette seg mot rådmannen, men mot høyrepolitikken. Vi håper å få med oss flest mulig på et kommuneopprør mot nedskjæringspolitikken. Og om Erna Solberg har vært flink på TV i Coronakrisen, er det ingen grunn til at høyresiden skal få fornyet tillit ved neste valg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags