Gå til sidens hovedinnhold

Trenger et folkemøte om Øyfjellet

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag den 26. november var det to saker i denne avisen, som krever et svar: Lederen og intervjuet med de to herrer fra Eolus. Lederskribenten er fornøyd med debatt om saken, men hevder det er for lite fakta og for mye av «tro og antakelser». Jeg vil tolke dette slik at lederen mener motstanderne av denne utbyggingen kommer med antakelser, og at tilhengerne tror at vi gjør akkurat det.

I denne saken har Eolus vært utrolig sparsomme med informasjon, noe som resulterer i gjetninger. Eksempel: Konsesjonssøknaden inneholder to alternative turbintyper og to alternative antall. Siden Eolus i første omgang fikk tillatelse til 330 MW, var det naturlig å tro at det var Vestas 3,0 MW som ble valgt, og 110 turbiner. Når de fikk tillatelse til å utvide til 400 MW uten å opplyse noe om turbinene, var det naturlig å tenke 400 MW dividert med 3 er 133 stk. Men kanskje de ville blande inn noen 4,2 MW, så jeg tenkte 125 kan være passende tall. Helt riktig er dette gjetning, men på grunn av manglende opplysninger fra Eolus.

Iskast er neste spørsmål, som allerede er besvart av Eolus: De anmodet planleggerne av gondolbanen å flytte toppstasjonen, fordi den kom for nær en turbin, og bygningen kunne bli skadet av iskast. (Hva med glade skiløpere?) NVE har også gått ut med en generell advarsel: Iskast fra turbinene må påregnes, og ferdselsforbud i vinterhalvåret kan måtte innføres. Dette gjelder spesielt i kystnære anlegg.

Opplysningene om veibredden er de sjøl ansvarlige for, ved å opplyse at massene som skal brukes under byggingen skal tas fra sidene etter hvert. Selv om bredden på selve kjørebanen blir 5,5 meter, tilsier en slik byggemåte at inngrepet i terrenget blir 80–100 meter bredt. Dette ble også opplyst på møtet den 21. på Kulturverkstedet. Men Eolus tror naturligvis at vi sa noe annet, siden de ikke var der. Med transporter på opptil 60 meters lengde, blir det heller ikke snakk om hårnålsvinger på veinettet, men flere mål store planerte svinger.

Både lederen i denne avisen den 26. og de to intervjuede herrer fra Eolus, etterlyser et åpent møte om denne utbyggingen. OK–de hadde sjansen den 21. Møtet var godt annonsert, og enkelte, blant annet ordføreren, fikk spesiell innbydelse. Ingen kom, men etterlyser etterpå et folkemøte hvor de vil stille opp som fagfolk. Noe de etterlyste på møtet den 21. Si meg–er ikke de som har hatt reindrift som yrke i hundrevis av år fagfolk? Er ikke vi som er biologer, agronomer, forstmenn, kjemikere, helsearbeidere og leger, sosiologer og sosialantropologer osv. fagfolk? Det er sånne som oss som er engasjert i å arbeide for å redde den siste rest av biologisk mangfold og natur i Naturvernforbundet. Vi er fagfolk alle sammen, selv om vi gjør denne jobben på frivillig basis og uten fem øre i honorar. I Eolus` verden ser det ut til å være kun de som bygger turbiner og plasserer dem i terrenget som regnes med i denne gruppa. Pluss finansnæringa da.

Apropos: Eolus i Sverige solgte nylig det nybygde Kråktoppen og Nylandsberget vindkraftverk til Aqulia Capital i Tyskland for 264 millioner Euro. (2.566 milliarder) Det meldes også om at 15 av 18 nybygde eller planlagte norske vindkraftverk nå er helt eller delvis solgt til utlandet. En nærliggende tanke er derfor: er planen den samme for Øyfjellet, -Aquila Capital? De har allerede kjøpt hele Norsk Grønnkraft og en rekke andre «Norske» småkraftverk.

Mitt forslag til en ryddig debatt om denne saken er: Kommunen må ta ansvar for å invitere til et skikkelig folkemøte om saken. I et egnet stort lokale, på et tidspunkt da det ikke er andre ting som engasjerer, med en god tidsramme og så fort som mulig. Det tjener ingen hensikt at vi driver og tjafser i avisen om dette alvorlige inngrepet i naturen, alvorlige konsekvenser for reindriftsnæringa og folks livsrom i nærmiljøet.

Bjørn Økern

Fylkesleder i Nordland

Naturvernforbundet

Kommentarer til denne saken