"Mobbingen og trakasseringen av Hulda fortsetter"

Av
DEL

LeserbrevDette innlegget er skrevet med det for øye å fortsette skittkastkingen på direktøren og øvrig toppledelse for HSYK. Språkdrakten og argumentasjonen ligner til forveksling på den bekymringsmeldingen som 12 ordførere på Helgeland sendte Helse Nord og som resulterte i ingenting annet støy og ufred og et grynt fra Helse Nord-styrets nestleder. Det kan tyde på at det er noen som står bak alt med det mål og lage maksimalt med støy og vantrivsel.

Jeg har bare tenkt å kommentere to forhold. Det ene er HSYKs behandling av varslingssaken. Denne er helt i samsvar med det jeg har lært om håndteringen av varslingssaker gjennom et langt liv som statlig etatsjef under to ulike departementer. Jeg betrakter behandlingen i HSYK som forbilledlig.

Det første som skal gjøres fra arbeidsgiver i slike saker er å finne ut av fakta. Det er gjort av eksterne med dybdekompetanse. Det er ikke funnet noe hold i noen av varslingene og på noe punkt. Det naturlige er da at varsler beklager og kommer med en uforbeholden unnskyldning. Det er ikke uvanlig at det skjer på organisasjonens intranett og da er saken å anse som avsluttet. Og så går livet videre og gjengjeldelse skal ikke skje fra arbeidsgiver. Gjengjeldelse har ikke skjedd. Tvert imot har fhv styreleder poengtert nettopp det. Hvis varsler fortsetter sin aktivitet med grunnløse varsler er det å anse som en illojal handling. Det er oppsigelsesgrunn. Dersom varsler fortsetter sin aktivitet er det naturlig at arbeidsgiver overlater dette til en kvalifisert jurist. Loven er klar. Fullbyrdelsen er håndtverk.
Det andre jeg vil kommentere er kreftoperasjonene og vedtaket om å stanse dem ved sykehuset i Sandnessjøen. Her fikk angivelig fire leger fra Sandnessjøen være med i evalueringen. Og vedkommende fra UNN var vikarkirurg i Sandnessjøen. Dvs man fikk anledning til å evaluere seg selv. Dette er bukken og havresekken og saken oser av inhabilitet. Her har Helse Nord innført et nytt forvaltningsprinsipp der man ser bort fra inhabilitet. De som har rede på forvaltningslovgivningen i Norge som jeg kjenner stiller seg hoderystende til hvordan man har behandlet saken. Forøvrig var beslutningen om å stoppe helt korrekt ut fra en statistisk risiko-vurdering. Hvis man ønsker å medvirke til større grad av fred og fordragelighet og troverdighet er de to nevnte sakene eksempler på det motsatte. Og da nytter det lite med den typen skriftstykker som prøver å idiotforklare ledelsen ved HSYK.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags