Urovekkende avvik ved sykehusrapport

BÆREKRAFTIG: Nordlandssykehuset i Bodø vil være nest beste løsning for akuttmedisinsk og somatisk helsetjeneste for helgelendingene dersom Drevja / Tovåsen  blir vraket som lokalisering for et nytt sykehus, mener skribenten. ILLLUSTRASJONSFOTO:  Gorm Kallestad  / SCANPIX

BÆREKRAFTIG: Nordlandssykehuset i Bodø vil være nest beste løsning for akuttmedisinsk og somatisk helsetjeneste for helgelendingene dersom Drevja / Tovåsen blir vraket som lokalisering for et nytt sykehus, mener skribenten. ILLLUSTRASJONSFOTO: Gorm Kallestad / SCANPIX

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerFøringer, retningslinjer og vektede kriterier anvendes sterkt i «Rapport Helgelandssykehuset 2025» og av ledelsen ved Helgelandssykehuset HF for å annullere den mest tjenlige lokalisering for et Helgelandssykehus til områdene Drevja/Mosjøen og Tovåsen/ Leirfjord.

Kvalitetssikring av sykehus

Styrenes kvalitetssikring av utviklingsplanen gir området, som styret ønskes strøket fra planprogrammet, de sterkest føringer for kriterier knyttet til: Sykehuset behov, effektmål for sykehuset og funksjonskravene for sykehuset.

Vedtatte kriterier for sykehuset plassert « by- og tettstednært» vil for området Drevja/Tovåsen gi den sterkest føringer nasjonalt, regionalt og for sykehusfaglig plan. Området vil knytte sammen to regionssentra ved reiseavstand på ca. 30 min både fra Sandnessjøen og fra Mosjøen.

«Tovåsen/Drevja vil gi kortest syketransporter for de fleste helgelendinger»

Ved henvisning til «Nasjonal reisevaneundersøkelser fra 2009», oppfylles reisetider til- og fra arbeidsplasser innen 35 min. Befolkningsnærhet til sykehuset vil være på 30.000 mennesker, 38% av befolkningen på Helgeland. Reisen til sykehuset fra Sandnessjøen og fra Mosjøen vil i tid tilsvare reisen med bil fra Sentralbanestasjonen til Rikshospitalet i trafikkert Oslo.

Tar vi med Hemnes, vil befolkningsnærhet til sykehuset i Drevja/ Tovåsen utgjøre nærmere 45% av befolkningen på Helgeland.

Ut fra tidligere omtale av ambulansetider, vil Tovåsen/Drevja gi kortest syketransporter for de fleste helgelendinger; 79% av pasientene vil ha ambulansetider på < 70 min.

Bare 20 % vil ha ambulasetider på > 90 min.

Beregningene er samsvarende med transportfaglig analyser fra Hospitalet AS og fra Asplan Viak AS.

Regionsbygging omkring lokaliseringen av sykehus vil være å bygge sammen flere sentra til en større enhet .

Politisk hestehandel

Om politisk definisjonsmakt er like avvikende som fremvist ved foreliggende rapport, vil det ikke være et samlende alternativ på Helgeland for et felles stort akuttsykehus; alternativ SA, sykehusmodell 2a.

Sykehusmodell 2b-1 ; et stort akuttsykehus (SA) plasser på Mo, akuttsykehus (A) i Sandnessjøen og 2 DMS (distriktmedisinsk senter) liggende i Mosjøen og i Brønnøysund, er en politisk hestehandel og helsemedisinsk konstruksjon beregnet for > 150.000 mennesker som er tiltenkt å tjene ca. 80.000 helgelendinger. En avvikende konstruksjon som ved drift og økonomi vil falle sammen til et SA i Mo i Rana og reduksjon av akuttsykehus i Sandnessjøen til DMS.

Med gjenstående stort akuttsykehus i Rana, geografisk lokalisert i utkanten av regionen Helgeland, vil stordel av pasientene påføres tap av liv og helse ved unødvendig lange transporttider for flesteparten av pasienter med akuttmedisinsk behov for sykehusbehandling.

Nordlandssykehuset i Bodø

Går man tilbake til den sanselige forståelsen av sykehusprosjekt for 80.000 helgelendinger, når Drevja/Tovåsen i grovsortering blir fjernet fra sykehuskartet, vil det gjenstående beste alternativ for helgelendingene være akuttmedisinsk samhandling med Nordlandssykehuset i Bodø.

Et større og mer bærekraftig felles sykehus for Helgeland og Salten, for 215.000 mennesker, vil spare pasienter for unødvendig tidstap ved krevende sekundærtransporter for bla. -PCI- ved hjerteinfarkt og for pasienter tiltrengende kompleks kirurgisk intervensjon.

Pasienter fra Brønnøysund, Vega og Sømna må vurdere alternativene med syketransporter til Namsos sykehus, Levanger sykehus og St. Olavs Hospital i Trondhjem.

Blir et stort akuttsykehus for Helgeland vraket fra beste lokalisering, Drevja / Tovåsen, beliggende tilnærmet befolkningstyngdepunktet for 78.000 helgelendinger, vil nest beste løsning for akuttmedisinsk og somatisk helsetjeneste for helgelendingene være Nordlandssykehuset i Bodø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags