«Penger til barn, eldre og andre som trenger velferdstjenester ender opp som profitt til store internasjonale selskaper»

Av

Vi trenger kvalitet i velferden, ikke profitt!

DEL

LeserbrevKommersielle selskaper har vokst seg store på skattefinansiert velferd. Penger som er ment å gå til barn, eldre og andre som trenger velferdstjenester, ender i for stor grad opp som profitt til store internasjonale selskaper.

SV mener at penger til velferd skal gå til nettopp velferd, ikke til profitt. Vi foreslår derfor at Vefsn kommune i arbeidet med omstillingen i helse- og omsorgssektoren tar med seg tiltak for å beholde offentlig og demokratisk kontroll over velferden, og øke kvaliteten på tjenestene.

Det er flere grunner til at dette er nødvendig.
For det første ser vi at det på landsbasis nå mangler 12.000 ansatte innen helse og omsorg. Fagarbeiderne finnes, men for mange har valgt seg andre yrker. Antall eldre over 70 år i Vefsn kommune vil øke fra om lag 2040 personer i dag til nærmere 3000 personer i 2040.

Skal vi sikre at vi har nok folk til å sørge for en god eldreomsorg i vår kommune, må vi lage et arbeidsliv det er mulig å stå i. Ved å øke grunnbemanningen og utvikle turnus i samarbeid med de ansatte, blir det en bedre arbeidshverdag. Vi må sørge for reell rett til heltid, og tilbud om faste stillinger.

Eldreomsorgen i Vefsn kommune må fortsette å være drevet av kommunen, supplert av ideelle aktører. God eldreomsorg koster penger. Da skal vi ikke sløse bort de pengene på å slippe til kommersielle krefter som ønsker å ta ut profitt.

De ressursene vi har i eldreomsorgen må brukes klokt. Det betyr å fjerne rigide tidsstyrte tjenester, med en tillitsmodell der fagfolk sammen med brukeren finner de tjenestene som er hensiktsmessige. Pengene vi bruker på eldreomsorg må gå til å lage gode tjenester, ikke til å presse lønningene til de ansatte og gi utbytte til direktører for store, internasjonale konsern. Det betyr også at vi kan bruke den fordelen offentlig drift gir, og sikre at brukerne selv får bestemme mer over tjenestene de får.

De kommersielle barnehagekjedene tar over en stadig større deler av barnehagene i Norge, samtidig som de ideelle skvises ut. Kommunen må ha et bevisst forhold til hvor mange kommersielle aktører som slippes inn. Med for mange kommersielle aktører i en kommune mister kommunen kontroll. Det er ofte ikke ressurser til å følge opp kontrakter, eller tilsyn av hvorvidt pengene brukes på barna og ikke på frynsegoder til styreleder. SV vil ha et profittforbud i barnehagene, akkurat som vi har for skolene.

Offentlige og universelle velferdsordninger, som alle får tilgang til uavhengig av inntekt, er en moderne oppfinnelse. Det har vært en god investering for samfunnet. Når kommersielle aktører tar over stadig mer av velferden overføres stadig mer makt og penger til private konsern og internasjonale selskaper. Det kan på sikt undergrave velferden, som har bidratt så mye til å gjøre Norge til et av verdens beste land å bo i.

Åshild Pettersen
Ordførerkandidat for Vefsn SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags