"Øyfjellet vindkraftverk må stoppes!"

Av
DEL

LeserbrevIht Helgelendingen på nett, vil gjerne Eolus v/Rossvold starte utbyggingen.

Ja, NVE har nå MTA-/Detaljplanen for utbygging og drift av Øyfjell vindkraftverk til vurdering. Ut fra det jeg erfarer har de i denne saken satt av lengre tid enn vanlig til jobben.

Konsesjonen er gitt av OED og i drøftingsteksten skriver departementet at en FORUTSETNING for å gi konsesjonen er at reinbeitedistriktet gis adgang til vinterbeitene i Vest.

Denne forutsetningen pålegges det Eolus å legge til rette for å oppnå gjennom enighet med reinbeitedistriktet, i vilkår nr. 15 i
Anleggskonsesjonen.
Eolus har enda ikke engang prøvd å bli enig med reindriften.

FM i Nordland skal reindriftsfaglig godkjenne/kvalitetssikre denne avtalen om avbøtende tiltak under både bygge- og driftsfasen og hvordan utfordringen med stengning av flyttleien skal kunne løses.

Landbruksdepartementet må godkjenne en eventuell stengning av flyttleien som går rett gjennom planområdet for Øyfjellet vindkraftverk.

FM i Nordland har i sin høringsuttalelse uttrykt seg meget kritisk til Eolus sine selvstendige forslag i MTA planen. De skriver rett ut at Eolus må prøve på nytt i samarbeid med reinbeitedistriktet som har fagkunnskapen og kjenner området.

En annen særdeles viktig faktor er at Eolus ikke ventet på Protect Sapmis konsekvensutredningen for reindrift ved utbygging. EOLUS sendte inn sin plan like før denne avgjørende rapporten var ferdig.
Denne svært solide rapporten konkluderer tydelig med at en utbygging vil virke svært negativt og at en eller flere enheter vil kunne måtte avvikle reindriften.

Det var nok ikke taktisk lurt av Eolus å ikke vente på denne utredningen som de sjøl skal betale for. Det er 100 % sikkert at denne rapporten nå MÅ tas hensyn til/vurderes – den kan stoppe hele prosjektet.

Dersom OED hadde hatt Protect Sapmi utredningen på bordet da de gjennomførte ankebehandlingen av konsesjonen, ville resultatet i 2016 klart blitt at Øyfjellet vindkraftverk ikke hadde fått konsesjon.

Det nytter ikke om Eolus «tjuvstarter» på utbyggingen av den kommunale Tveråveien. Ut fra samtaler med NVE, gjør utbygger dette 100 % på eget ansvar/risiko.

Så Rossvold, du burde si sannheten – Eolus frykter nå for at NVE/OED vil trekke konsesjonen fordi en utbygging vil ta fra reinbeitedistriktet deres historiske livsgrunnlag. Dette vil stride direkte med Norsk grunnlov og flere FN bestemmelser – Den Norske Stat vil bli ansvarlig.

Tor Evensen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags