«Ordfører Lamo, hva er det nå som er så bra med EØS-avtalen?»

Av
DEL

LeserbrevOrdfører Bjørn Lamo, ja hvor bra er nå denne EØS-avtalen?
Denne avtalen er som du sier mye mer altomfattende enn en bilateral handelsavtale, eller rettere sagt handelsavtaler.

Som følge av denne «gode» avtalen er flere norske yrkesgrupper utdøende. Transportbransjen har vært en god levevei for mange aktører i distriktene. Små transportfirmaer greier ikke å møte konkurransen med østeuropeiske storfirmaer som har sjåfører som kjører for under femtilappen i timen. I tillegg ser vi at dette fører til mange farlige situasjoner på våre vinterveier. Bring har flagget ut til Slovakia, altså Posten Norges distribusjonsfirma. De også med filippinske sjåfører.

Håndverkerbransjen holder også på å ødelegges av at bemanningsbyråer dominerer i bransjene. Vi ser også at anbudsreglene følger Eøs-direktiver. Vi får ikke lenger lov å støtte den lokale entreprenøren i kommunale oppdrag, selv om vi vet at det i neste trinn genererer skatteinntekter til kommunen. Vi har også i vår kommune sett at firmaer går dukken pga. firmaer med kun utenlandske arbeidere vinner anbudene.

Nsb er blitt splittet opp i hele ti firmaer med minst like mange direktører. Dette for å etterkomme konkurransedirektivene i Eu. Vi får ikke kjøre statlige tog på norsk jernbane fordi at utlendingene leverer lavere anbud. Dette er en del av infrastrukturen vi i Senterpartiet mener bør eies og driftes av staten.

Skal bestemor settes ut på anbud? Ifølge EØS-avtalen åpnes det for det. Likeledes åpnes det mer og mer for privatisering av skolene. Vi må være både blinde og døve om vi ikke får med oss liberaliseringen som har skutt stor fart under denne regjeringen

Arbeiderpartiet var med å forme et forlik om Acer i Stortinget med mange «ufravikelige» krav. I ettertid har man sett at det ikke er mulig å etterkomme disse kravene ifølge EØS-avtalen. Det sa dette «proteksjonistiske Senterpartiet» fra om lenge før avstemningen, men ble avfeid. I og for seg var nå ikke denne energipakken så kontroversiell, men det kommer snart nye energipakker som vi nå overlater til Eu både å forme og være tvistedomstol over. Det er dette Senterparti er særs kritiske til. Vi mister råderetten over framtidens energipolitikk.

Jeg forstår fortsatt ikke at det går an å være for dagens EØS-avtale og ikke for EU. Norge er faktisk av de «flinkeste» til å ta inn direktiver i vårt regelverk. Vi nærmer oss 12000 direktiver og forordninger som er implentert i norsk regelverk. Storbritannia går ut av Eu med snaut 6000 implenterte direktiver. Det er mulig å si nei ifølge regelverket, men presset fra Eu er så stort mot små land at et nei vanskeliggjøres. Jeg mener faktisk at dette dreier seg om ja eller nei til EU. Enten må man være medlem eller helst ikke.

Vi ser at Sveits, en av verdens sterkeste økonomier blir presset i kne om børshandel i dag. Men de står imot. Det er skremmende å se maktbruken. Demokratisk er det i alle fall ikke.

Vi er små men har varer Eu og for den del hele verden vil ha. Olje, gass, fisk og elektrisitet, mineraler mm. Der har vi i dag EFTA-avtalen i bunn som fullt ut dekker våre behov i de største økonomiene i Eu.
Vi ser i dag at de fleste avgjørelsene selv i en liten kommune er bundet av EU-regelverk. Det er ikke lenger mulig å brukke kaffekoppstrategien med egnete lokaletilbydere uten at dette kan straffes ifølge EØS-avtalen. Eøs-avtalen er en avtale som ikke gagner oss her oppe i nord. Vi er i praksis medlemmer uten innflytelse i en dårlig konstruksjon.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags