«Mosjøen er beste plassering av sykehus når det gjelder klima og miljø»

Av
DEL

LeserbrevVefsn MDG har hittil vært relativt stille om vårt standpunkt rundt lokalisering av nytt sykehus for Helgeland. I vårt partiprogram står det at vi er for et stort sykehus plassert sentralt på Helgeland, der plasseringen skal avgjøres også ut fra miljømessige kriterier.

Vefsn MDG stiller seg bak den tverrpolitiske arbeidet i Vefsn som gjøres i denne prosessen, sammen med øvrige 11 kommuner sør for Korgfjellet, der man går inn for et sykehus på aksen fra og med Mosjøen til og med Sandnessjøen. Det er likevel etter vår mening ett klart alternativ som skinner litt ekstra. Det er vår kjære by, Mosjøen.

Mosjøen er det klart best miljøvennlige alternativet for ny lokalisering:

  • Mosjøen er den eneste byen på Helgeland som kan nås fra alle deler av regionen via kollektive reisemidler på en dag. MDG lokalt og i Nordland fylkeskommune vil arbeide for å styrke kollektivtilbudet i fylket.
  • Mosjøen har tilgang på jernbane.
  • Mosjøen er den byen som ligger nærmest det geografiske midtpunktet, noe som vil gi gjennomsnittlig minst reisevei og -tid.

Lokalisering i by, framfor utenfor by, vil gi samfunnsmessige fordeler. Det å kunne bruke eksisterende infrastruktur sparer samfunnet for betydelige investeringer i for eksempel nye veier, vann og avløp og annen kommunikasjon. Lokalisering i by muliggjør kort reisevei for ansatte, varer og tjenester som er nødvendige for sykehusets drift. Lokalisering i by muliggjør at eksisterende kollektivtilbud kan benyttes av ansatte i hverdagen. Investeringene som må gjøres kan komme flere parter til gode, slik at alle får bedre kollektivtilbud.

  • Mosjøen er en attraktiv by for nye innbyggere, og har enda plass til mer sentrumsnær fortetting.
  • Mosjøen har et godt næringsliv som vil kunne være tjenesteytende for sykehuset, pasienter og ansatte.
  • Mosjøen har et fjernvarmetilbud som vil kunne gi miljøvennlig oppvarming til nye bygninger.

Lokalisering utenfor by utløser et stort investeringsbehov i tekniske anlegg. Det gir lang reisevei for ansatte, varer og tjenester ettersom man ikke har verken et utviklet tilbud på Tovåsen, ved Drevjamoen eller i Holandsvika. Selv om enkelte vil kunne bosette seg nært sykehuset, vil man likevel være avhengig av å reise lengre for å handle mat, levere barn i barnehagen eller på skole. Nærhet til hverdagsfunksjoner er viktig både med tanke på miljø og for å avhjelpe tidsklemma i hverdagen.

Det vil også være et pluss at både pasienter og pårørende har byens samlete tilbud tilgjengelig mens de er på sykehuset. Mange som er på sykehuset er ikke sengeliggende, og kan gå ut en tur å bruke byens mange tilbud om de ønsker det.

Sykehusets lokalisering skal i første rekke ivareta pasientenes behov. Det er likevel viktig å ha med seg at mesteparten av et sykehus’ transportbehov, ikke er pasienter, men sykehusets øvrige behov. Dette må man ta hensyn til ved valg av lokalisering. Ut fra dette vil MDG primært gå inn for et sykehus i Mosjøen, framfor et utenfor Mosjøen.

For mennesker og miljø – Stem grønt.
 

Miljøpartiet De Grønne – Vefsn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags