«I Vefsn kommunes levekårsplan er fattigdom ett av tre hovedområder»

Av

Bekjemp økende forskjeller og barnefattigdom!

DEL

LeserbrevOver 100 000 barn lever i fattige familier. Antallet har økt kraftig. Denne utviklingen har gjort at Rødt lanserte begrepet Forskjells-Norge for en del år siden. Å leve i fattigdom går ut over barnas livskvalitet. Undersøkelser viser at de blir oftere mobbet enn andre barn, og at de har dårligere fysisk og psykisk helse.

I Vefsn kommunes levekårsplan er fattigdom ett av tre hovedområder. I ett av punktene under mål for bedre levekår for barn og unge heter det: «I løpet av planperioden skal Vefsn kommune bli kåret til Norges beste barne- og ungdomskommune.» I planen står det også at det skal jobbes med koordinering av tiltak og ordninger knyttet til barnefattigdom. Under avbøtende tiltak er nevnt både sosialhjelp og søknader om barnefattigdomstiltak.

Regjeringas kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) førte til at 3100 flere havnet på sosialhjelp i fjor, og kommunene må betale. I dagens system med utbetaling av sosialhjelp fins det en stor urettferdighet. Hvis du er sosialhjelpsmottaker får du i praksis ikke barnetrygden utbetalt fordi kommunen legger den inn i beregningen av sosialhjelp. Dette er forskjellsbehandling og dypt urettferdig.

Fattigdom er ikke noen naturtilstand. Det er ikke noe vi bare må godta. Vi kan bekjempe fattigdom – hvis vi har politisk vilje til det. Rødt mener at å holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp er et veldig viktig tiltak mot barnefattigdom. Derfor har vi arbeidet for å få slutt på denne urettferdigheten, og fått det vedtatt i flere kommuner. Vi har foreslått det samme her, men flertallet har stemt det ned. Derfor vil vi ta det opp på nytt for å få det vedtatt i det nye kommunestyret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags