«I en kommune der mange innbyggere har god råd, er det lett å falle utenfor om man ikke kan delta på ulike sosiale arenaer»

Franziska Wika

Franziska Wika Foto:

Av

Vefsn Venstre oppfordrer til å gjøre ordningen med gratis kjernetid i barnehagen bedre kjent.

DEL

Leserbrev46.500 barn i hele Norge har nå rett på 20 timer gratis barnehage per uke. Det betyr at flere barn får mulighet til å delta i fellesskapet samtidig som foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet. Dette er bra for barn, foreldre og familie også i Vefsn kommune. Fra 1. august ble ordningen med gratis kjernetid i barnehage utvidet til toåringer. I klartekst gjelder ordningen nå de årskullene som har de fire siste årene igjen i barnehagen.

Statistikk fra SSB viser at barn som har gått i barnehage gjør det bedre i skolen enn de som ikke har gått i barnehage. Det forebygger fattigdom og utenforskap, og bedrer språklæringen. Gratis kjernetid i barnehagen er derfor et viktig tiltak Venstre har kjempet for i mange år, og fått gjennomslag for i regjeringen.

Mange som kunne fått gratis barnehageplass benytter seg likevel ikke av tilbudet. Sannsynligvis fordi ordningen er for lite kjent. Reduksjonen i betaling skjer ikke automatisk. Man må søke kommunen om dette. Derfor er det viktig at foreldre kjenner til ordningene for redusert foreldrebetaling.

1. august 2019 ble inntektsgrensen økt til 548 500 kroner. Det vil si at barn som bor i husholdninger med lavere samlet inntekt enn dette, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart. Vi oppfordrer administrasjonen i Vefsn kommune å gjøre ordningen bedre kjent. Vefsn Venstre mener at barnas familiebakgrunn ikke skal begrense barnas muligheter for framtiden. Det skal være godt å vokse opp i Vefsn! Kampen mot barnefattigdom er derfor en av våre viktigste saker.

Barnehagen er en viktig arena for lek og læring. Vi i Vefsn Venstre vil at barnehagen skal ha rom for alle, og forståelse for det enkelte barnets behov. Barnehagene må ha nok ressurser til tidlig innsats for barna som trenger ekstra hjelp og oppfølging. Derfor vil Vefsn Venstre rekruttere flere faglærte barnehagelærere og spesielt flere kvalifiserte menn. I tillegg ønsker vi å tilby videreutdanning for flere barnehageassistenter.

I en kommune der mange innbyggere har god råd, er det lett å falle utenfor om man ikke kan delta på ulike sosiale arenaer. Venstre vil arbeide systematisk for at det ikke skal utvikles til utenforskap i vår kommune.


Franziska Wika
Vefsn Venstres 1. kandidat

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags