Gå til sidens hovedinnhold

«Eolus vind svarer: I høringsprosessen kom det ikke tilbakemeldinger fra Nasjonalparkens styre eller fra Rådgivende utvalg»

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vindkraft i Øyfjellet og forholdet til Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Rådgivende Utvalg Lomsdal-Visten nasjonalpark ved Kjell Ivar Johnsen skriver i Helgelendingen 21.12.18 et innlegg om Øyfjellet vindkraftverk.

Vi synes det er svært uheldig om et offentlig oppnevnt Rådgivende utvalg spekulerer i at Øyfjellet vindkraftverk «ikke tåler dagens lys» og at «vindkraftverket strider mot verneformålet for Lomsdal/Visten Nasjonalpark». Prosjektet har fulgt normal saksprosedyre der alle relevante instanser er blitt hørt. Sakens dokumenter har ligget åpent og offentlig tilgjengelig siden høsten 2014, og endelig konsesjon er gitt av Olje- og energidepartementet. Sakens dokumenter finnes på NVE sine hjemmesider og kan nås fra vår side www.oyfjelletvind.no

«Vi mener det er problematisk at det anlegges et vindkraftanlegg så tett opptil nasjonalparken»  

Rådgivende utvalg synes også at det er «direkte underlig at utbyggerne har valgt å ikke inkludere nærmeste nabo (Lomsdal Visten Nasjonalparkstyre) i høringsrundene». I konsesjonssaker er det ikke utbygger som sender saker ut på høring, det er NVE som er myndighet og som derved tar seg av høringsprosessen. Høringsprosessene er åpne – men noen får saken direkte tilsendt.

I høringsprosessen kom det ikke tilbakemeldinger fra Nasjonalparkens styre eller fra Rådgivende utvalg, men noen instanser kommenterte forholdet til Lomsdal-Visten nasjonalpark i sine høringssvar. Disse var Brurskanken Turlag, Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet. Som en følge av dette ble planområdet for vindparken avkortet mot sør for å unngå konflikt med verneområdet (etter krav fra Miljødirektoratet). Med denne avkortingen av planområdet, er avstanden mellom nasjonalparkens nordre grense og vindkraftverket nå 3,5 km i luftlinje.

Prosjektet har det siste året konsentrert sin informasjonsvirksomhet mot kommune, grunneiere, reindrift og interessenter og organisasjoner som blir direkte/indirekte berørt. Vi har i denne sammenheng vært i dialog med blant andre Brurskanken turlag, Helgeland Friluftsråd, Vefsn Jeger og Fiskeforening og Mosåsens venner. Disse er særskilt utpekt av NVE i konsesjonsprosessen.

Vi har vært i dialog med Nasjonalparkforvalteren og styrelederen i Lomsdal-Visten og ser fram til å møte styret i januar for å informere om prosjektet vårt.

Les mer

Eolus vind avviser påstander fra vindkraftmotstanderne: – Jeg stiller gjerne opp på et folkemøte for å gi riktig informasjon

 

Ørjan Thorstensen Rosvold

Byggprosjektleder Eolus Vind

Kommentarer til denne saken