«En årelating av distriktene er en villet politikk»

Thina Johanne Nordfjellmark, nestleder Rødt Sømna

Thina Johanne Nordfjellmark, nestleder Rødt Sømna Foto:

Av
DEL

LeserbrevKampen mot at undervisningsstedene i Nesna og i Sandnessjøen legges ned, og at vi får beholde vårt akuttmottak sør for Korgfjellet, er en kamp mot en konsekvent distriktsfiendtlig blå politikk. En politikk som er i ferd med å omdefinere geografiske områder fra små til store og stadig større og mer «robuste» enheter, som i sannhet bare er et nyord for sentralisert stordrift.

Samtidig som man underfinansierer institusjoner dit hen, at de rent driftsøkonomiske forhold til slutt blir så prekære, at hensynet til distriktenes ve og vel, må vike. Økonomisk årelating synes å være svaret på det meste for tiden. Vi ser en demontering av alt vi har kjært, som følge av en politisk ideologi uten rom for menneskelige hensyn, og generelt uten hensyn til distriktene. Rasjonalisering, effektivisering, innsparing og avvikling. Alt for å redusere statens kostnader (behovet for skatteinntekter). Alt skal drives med utgangspunkt i økonomisk lønnsomhet og avkastning.

Den kapitalistiske grunntanken gjør at vi stadig må forsvare funksjoner og tjenester vi skal ha lik rett til, både i byer og distrikter, gjennom vår tilhørighet til storsamfunnet. Vi ser daglig hvordan kapitalkreftene bryter seg frem, tvinger til seg retten til ressurser som vi i generasjoner har sett på som folkets ressurser, samtidig som de kjøper seg gunst hos våre folkevalgte.

Velferden vår fremstår nå som noe folk i distriktene må belage seg på å måtte reise til for å kunne bruke de, og regningen overføres på så måte igjen til folkene i distriktene og deres private økonomi. Regjeringen drar slipesteinen mens storkapitalen skjerper knivene. Jernbane, skole, sykehus, vannkraft, vindkraft, olje, gass, fisken i havet, mineralene i berget, skogen og jorda er ikke lenger allemannseie. Her skal allerede tykke, private lommebøker fylles. Koste hva det koste vil.

Eierskapet sentraliseres og konsentreres, mens produksjonen og arbeidsfolket ute i distriktene distanseres stadig lenger bort fra styrende myndigheter. Ingenting er lenger vårt felles eie. Alt er til salgs. Kan enkeltmennesker eie det, skal enkeltmennesker eie det! Uansett hvilke konsekvenser det får for natur, fellesskapet og storsamfunnet.

Hvor lenge kan vi stå å se på at våre ressurser, velferd og infrastruktur, håndteres uten noen form for samfunnsøkonomisk forankring? Alt måles kun ut fra den enkelte enhetens/institusjonens bedriftsøkonomiske potensial. Ikke ut fra de synergieffekter som eksisterer i et lokalsamfunn eller miljø.

Retten til å eie og berike seg, kommer i første rekke, mens befolkningens behov og rettigheter forringes som en direkte konsekvens. Bare det er lønnsomt for de få, skal de mange tåle det. Man kan saktens spørre seg hva slags prosesser som har ført oss frem til denne dagen, der en av de viktigste hjørnesteinene i Nesna ikke lenger finnes hensiktsmessig å holde i drift.

At de som til slutt sitter med ansvaret for å drifte Nord Universitet må gjøre sine valg og prioriteringer basert på sitt oppdrag og rådende økonomiske rammer, er noe vi alle innerst inne forstår. Men hvorfor fortsetter vi å tåle at vi stadig havner i denne situasjonen, der vi må velge mellom å legge ned her eller der?

Til syvende og sist handler dette om en villet og styrt utvikling. Styrt av økonomiske interesser og politikeres vilje til å ofre de svake for å tekkes de sterke. Vi i Rødt, mener at ingen slike avgjørelser eller kamper kan, eller skal stå uten at de samfunnsøkonomiske hensyn ligger til grunn. For nedleggelsen av sykepleierutdannelsen i Sandnessjøen, og lærerutdannelsen på Nesna, rammer ikke utelukkende de som jobber og studerer der.

Det rammer i aller høyeste grad også lokale aktører og fagmiljøer. Det handler om et allerede hardt presset lokalsykehus. Det handler om tjenestetilbydere, skoler og barnehager med flere. Ringvirkningene av en slik nedleggelse er enorme! Det er ganske enkelt ikke akseptabelt! Derfor vil vi jobbe for å hindre at en nedleggelse av Campus Nesna og sykepleierutdannelsen i Sandnessjøen, blir det endelige utfallet. Vi trenger en ny politikk, og nye politikere, som har som mål å bygge landet! Ikke slakte, partere og selge det, for å berike enkeltpersoner.

Vi trenger en ny, rød politikk for folket!

Thina Johanne Nordfjellmark
1.-kandidat på Rødt Sømnas valgliste til kommunestyrevalget 2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags