«Stopp rasering av reindrifta og urørt natur!»

Av
DEL

Leserbrev NVE åpner for å rasere reindrift og natur ved å tillate at 55km2 av Øyfjellet ved Mosjøen bygges ned med vindturbiner. Aluminiumsgiganten Alcoa bidrar til raseringen ved å kjøpe kraften som skal produseres.

Alcoa, Norsk Hydro og Elkem har inngått flere kontrakter om kjøp av framtidig vindkraftproduksjon. Det bidrar til å legitimere rasering av urørt natur og store deler av reindriftsnæringen. Hvorfor gjør metallindustrien dette?

Forklaringen er både enkel og komplisert. Prosessindustrien er avhengig av langsiktige kraftkontrakter for å kunne gjøre investeringer og ha forutsigbare kostnader. Slike kontrakter har denne industrien historisk fått hos norske vannkraftprodusenter. Nordland har landets største kraftoverskudd, ca 7 TWh pr år, så kraft er det nok av i fylket. Men vannkraftselskapene er ikke så villige lenger til å gi langsiktige kontrakter til industrien, på vilkår som industrien kan leve med.

Årsaken til dette er enkel: Alle prognoser viser at nye utenlandskabler vil drive strømprisene videre opp, og det vil vannkraftselskapene vente på. En ny kabel er allerede lagt til Tyskland, og en er under legging til England. De to kablene vil øke kapasiteten ut av landet med 45%. Kommer så NorthConnect, blir kapasiteten ca 70% høyere. Alle er enige om at nye kabler driver strømprisene opp, uenigheten går på hvor mye.

I denne situasjonen har det vært både rasjonelt og risikofritt for metallindustrien å inngå langsiktige kontrakter om kjøp av vindkraft. Metallindustri kan riktig nok ikke bruke vindkraft, til det er den kraften alt for ustabil. Men vindkraften «byttes inn» i vannkraft, og dermed fungerer dette godt for alle parter. På toppen av å få langsiktige avtaler med akseptable priser, har det (til nå!) gitt metallbedriftene et visst «klimaalibi» å inngå disse kontraktene. Men klimaeffekten er i ferd med å bli avslørt som fiktiv.

Vindbaronene på sin side reklamerer rått og ubehersket med at de på denne måten er med på å sikre metallindustriens framtid. Dette er selvsagt bare bløff, det er penger dette handler om. Når vindkraftverkene gir priser som metallindustrien kan leve med, er det fordi vindkraftverkene med leveransekontrakt på strømmen lettere får finansiering for prosjektene i et internasjonalt kapitalmarked. Og det er bare prosessindustrien som har forbruk som er stort nok til å garantere avtak av kraften som skal produseres. (Alcoa Mosjøen bruker ca 2,9 TWh pr år, Øyfjellet skal produserer ca 1,1 TWh). Så her finner vindkraftbransjen og metallbransjen sammen. Og de finner sammen om penger, ikke om klimaeffekt! At de dermed også er sammen om å rasere store deler av det vi har igjen av urørt natur, synes ikke å bekymre hverken dem eller NVE. På toppen av dette vil utbyggingen av Øyfjellet gjøre det umulig å drive tradisjonell reindrift i området.

Øyfjellet vindkraftverk er drevet fram av den svenske Vindbaronen Eolus. 12. juli i år solgte Eolus vindkraft-prosjektet til Aquila Capital Investementgesellschaft mbH for vel 300 millioner kroner. Her kan TV2 etter hvert få en ny mulighet til å «follow the money», etter hvert som prosjektet realiseres, - hvis det da blir realisert. Det vil det bli opp til den nye energiministeren å avgjøre. For NVEs ferske vedtak vil bli anket inn for OED.

Nettopp avgåtte statsråd Freiberg mente at gitte konsesjoner ikke kan tilbakekalles. Det kan de selvsagt, hvis det er politisk vilje til det. Og Øyfjellet vindkraftverk har fått konsesjon basert på svært mangelfulle konsekvensutredninger!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags