Gå til sidens hovedinnhold

Har du tro på enkeltmennesket - og spiller du på lag med framtida?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserberv Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstres visjon er et sosialt og liberalt samfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Respekten for det enkelte mennesket kombinert med ansvar for fellesskapet er grunntanken. Venstre ønsker et liberalt og sosialt Norge med rom for mangfold og annerledestenkende. Det skaper samhold, fellesskap og trygghet.

Venstre vil i regjering for å føre en politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land. Vi vil kjempe mot de som utfordrer det liberale samfunnet med autoritære ideer i ulik politisk og religiøs forkledning, eller i form av generalisering og fordomsfulle fiendebilder.

I vår tid står kampen fremdeles om å bekjempe utenforskapet, selv om Norge har blitt et mye rikere land de siste tiårene. Vi har fremdeles et ansvar for å ta vare på de som av ulike årsaker trenger en hjelpende hånd fra samfunnet. Det kan være familier med dårlig råd, elever som faller utenfor i en krevende skolehverdag, eller flyktninger som har forlatt hjemlandet sitt på grunn av krig, som skal integreres i sitt nye hjemland, med alle de utfordringer det fører med seg. Fattigdomsbekjempelse og kamp mot ulikhet er vår tids kamp for å styrke fellesskapet i samfunnet. Hele Venstres historie handler om dette.

Venstres svar på disse utfordringene er en kompromissløs kamp for å gi alle barn tilgang til fellesskapet, enten det er snakk om fellesskapet man opplever i barnehagen, på skolen, gjennom ulike fritidstilbud, SFO, idretten og kulturlivet, og tilgang til felleskapet man som voksen opplever i arbeidslivet og andre deler av samfunnet. Venstres mål er at alle barn skal få en god start i livet. Derfor vil vi bl.a. gi gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det.

De politiske valgene vi tar i dag, vil påvirke fremtidige generasjoners muligheter i livet. Vi må løse klimaproblemene, slik at de som er barn og ungdom i dag, kan vokse opp i en verden som er bedre enn den var i går. Vi må skape arbeidsplasser som vi kan leve av i generasjoner fremover. I Nordland vil Venstre f.eks. satse på et bærekraftig reiseliv og utnytte potensialet i de fantastiske ressursene som ligger i havet. Vi jobber for et rent hav, utslippsfrie hurtigbåter og ferger og et oljefritt LoVeSe.

Norge har med sin høye kompetanse, teknologi og tilgang på kapital alle forutsetninger for å være en sentral driver for bioøkonomien og det grønne skiftet. For at folk skal velge grønt, må det finnes gode grønne alternativer. For at næringslivet skal utvikle gode grønne alternativer, må det være konkurransedyktig. Venstre vil aktivt legge forholdene til rette for at norsk næringsliv skal utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Det vil både gi folk flest en enklere og bedre hverdag, og skape de nye arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av i fremtiden.

Har du et sosialliberalt hjerte og er du samtidig på lag med framtida, ja da er du en potensiell Venstrevelger!

Kommentarer til denne saken