«Når elvene nå er friskmeldt har kommunene et klart ansvar for å ivareta «hvermannsens» rettigheter»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Helgelendingen leser vi om informasjonsmøte 20. april då i regi av Vefsna regionalpark og Vefsna-vassdragets Fiskeforvaltning sa.

Åpning av begrenset kommersielt lakse – og sjøørettfiske i Vefsna regionen sesongen 2018 var tema.

Det viktigste jeg evner å lese ut av reportasjen er at prisnivået synes svært høyt for den forsiktige starten i 2018:

– Vefsna, minstepris pr. døgn 700/800 kr og oppover

– Fusta, 500kr

– Drevja, åpnes ikke

Hvor mye høyere pris må vi da forvente når bestanden, forhåpentligvis, i framtiden vokser seg mange ganger større og sterkere enn i år?

Jeg vil her bevisst holde drøftingen av pris/tilgjengelighet og andre forvaltningsbestemmelser atskilt. Men, fiskekortene er jo mye mindre verdt når maks uttak er kun 2 fisk pr. fisker pr. år. Selvfisket villaks har en svært høy verdi for fiskeren. For fastboende ville en noe økt ukekvote gjort fisket mer attraktivt. Årets bestemmelser gjør jo at en fisker med 2 laks i ryggsekken på åpningsdagen, kun har «fang og slipp» eller å sitte heime resten av sesongen som alternativer.

Staten har kostet og forventes fortsatt å betale «gildet» for å friskmelde elvene, bygge nye trapper og å etablere og vedlikeholde en bærekraftig stamme. Det er derfor opplagt at allmennheten må få fiske i elvene der vi har betalt svindyrt for behandlingen. Kravet fra staten, er etter det jeg erfarer, at 2/3 deler av fiske skal være åpent kortsalg til en akseptabel pris?

Samtidig er det forståelig at eierne av fiskerettighetene i elvene ønsker å forvalte sine rettigheter best mulig. Men når staten har kostet redningsaksjonen gir dette allmennheten svært gode kort på hånden. Prisnivået vi aner fra infomøtet må revurderes radikalt. Dette blir altfor dyrt!

Hva er akseptabel pris? Hvordan differensieres prisene internt i elvene? At de mest attraktive hølene prises høyt må vi fiskere trolig akseptere. Men det må også organiseres «folkefiske» på bra vald, til en rimelig pris (200kr/døgn?) og med høy tetthet av fiskere. Dette vil bli lønnsomme vald og gi høy inntjening for rettighetshaverne. Videre tror jeg 12 timers kort ville bli populære hos lokalt fiskere.

I Altaelva har en innført en ordning med gratis/fritt fiske for lokalt fastboende i en periode av sesongen. Grunnen var utstrakt tyvfiske og store motsetninger mellom lokalbefolkningen, rettighetshavere og privilegerte tilreisende fiskere. Bakteppet i Vefsna er nokså likt. Vi har hatt Volvo og Umeå sportsfiskere i Forsjorda, tyvfiske og amper strid i bøtter og spann.

Dette vil vi ikke ha om igjen og derfor må rettighetshaverne spille på lag med lokale sportsfiskere. Våre barn og unge skal tas med til elvene og lære laksefiske og ikke snike rundt på elvebreddene som kjeltringer. Fornøyde sportsfiskere er det klart mest kosteffektive oppsynet!

Vefsn jeger og fiskeforening har kanskje også et syn på dette med pris og tilgjengelighet?

Kanskje VJFF kan forvalte «folkelige vald» med rimelig kortpris? Eller bør det legges til rette for private fiskecampingplasser med rimelig fiske? Hva mener fritidsfiskernes største interesseorganisasjon? Hva har de gjort/krevd på fiskernes vegne i Vefsn, Grane og Hattfjelldal? Og hva arbeider foreningen for i saken?

Friske lakseelver gjør det mer attraktivt å bo i Hattfjelldal, Grane og Vefsn! Vefsn har flere lakseelver på nasjonalt høyt nivå. Dette er et stort aktivum både kulturelt, økonomisk og er trivsels- og helsefremmende.

Når elvene nå er friskmeldt har kommunene et klart ansvar for å ivareta «hvermannsens» rettigheter. For folkehelsa er laks i elvene igjen god medisin.

Jeg håper og tror kommunene erkjenner sin forpliktelse og setter ned foten. De må sikre at folk flest gis fiskemuligheter til en radikalt billigere pris enn antydet fra Vefsna forvaltningen.

Vi skattebetalere har betalt redningsaksjonen og aksepterer absolutt ikke å bli passive tilskuere til laksefesten pga. urimelig høye kortpriser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags