Velg levende landskap

Av
DEL

LeserbrevPolitiske forskjeller forsterkes foran et valg, men noen kjernesaker er alle enige om: Vi må skape bærekraftig vekst og utvikling, stimulere til god folkehelse og inkludere alle i fellesskapet. Norske Parker leverer en løsning på dette.

Vi er et nettverk for Norges ni regionalparker som omfatter 35 kommuner. Vi tar vare på landskap- og kulturverdier. Vi inviterer gamle og unge til aktivitet. Vi skaper møteplasser. Og vi stimulerer til næringsutvikling basert på regionens identitet og styrker.

De norske regionalparkene bidrar også til lokal verdiskaping basert på natur- og kulturverdier. Dette gjør de gjennom å bygge merkevarer og utvikle bærekraftige lokale produkter og opplevelser. Vefsna regionalpark jobber nå med en reiselivsstrategi for Vefsnaregionen, i nært samarbeid med kommunene, næringsselskapene, bedriftsnettverket «Opplev Helgeland» og reiselivsnæringen.

De norske regionalparkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktig partnerskap og medvirkning basert på egne visjoner og verdier. De jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort. Dette gjøres med basis i solide samarbeidsplattformer og med utstrakt bruk av partnerskap.

Regionalparker er ofte konsentrert i områder med høye natur- og kulturverdier av nasjonal betydning. De etablerte regionalparkene i Norge er: Valdres Natur- og kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Finnskogen Natur & kulturpark, Haldenkanalen Regionalpark, Telemarkskanalen regionalpark, Vefsna regionalpark, Sognefjorden Kystpark, Varanger Arctic Norway regionalpark og park-kandidaten Okstindan Natur- og kulturpark.

Hva kan vi lære av de som lykkes?
Norske Parker er i dag del av et mangfoldig europeisk nettverk av mer enn 900 parkområder. FNs bærekraftmål utgjør en verdiplattform for å kunne utforske og utvikle løsninger og tiltak knyttet til de enkelte FN-målene. Det parkene har felles, er at de ser på seg selv som aktive laboratorier for integrert og bærekraftig utvikling. Parkene i Europa er forankret gjennom nasjonal lovgivning og finansieres i et spleiselag.

I motsetning til resten av Europa, mangler norske parker en statlig forankring gjennom parklovgivning og medfinansiering. Dette er innført med stor suksess i andre europeiske land, som for eksempel Sveits.

Framtidas norske regioner er nå i støpeskjeen – og de trenger parkene som motor for utvikling. For bred og bærekraftig verdiskaping, utvikling av lokale produkter og opplevelser – og ikke minst for å ivareta landskap, kulturarv og lokal identitet.

Derfor bør alle nye folkevalgte – uavhengig av politisk farge – kunne enes om en ting: å velge levende landskap gjennom videreutvikling av norske parker! Det vil gi en samarbeidsplattform for lokale myndigheter, næringsliv og frivillighet.

Janne Sjelmo Nordås
Daglig leder
Vefsna regionalpark

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags