"De beste minnene jeg har fra å jobbe i eldreomsorgen er alle de hyggelige samtalene med de eldre"

Av
DEL

Slik skal VTP jobbe for en god eldreomsorg i Vefsn kommune

LeserbrevIfølge forskere fra OsloMet vil eldrebølgen være over oss iløpet av de ti neste årene, og forskerne oppfordrer politikere til å tenke nytt.
VTP ønsker en god eldreomsorg knyttet til den enkeltes behov. Slik det er i dag jobber de ansatte mye og opplever et høyt arbeidstempo. I følge OsloMet er det kun to av ti nyutdannede sykepleiere som velger å jobbe i eldreomsorgen. For å kunne sikre en god eldreomsorg er vi avhengig av gode assistenter, hjelpepleiere og sykepleiere. Men hvorfor ønsker ikke nyutdannede sykepleie å jobbe i eldreomsorgen?

I Vefsn kommune er det mangel på fagpersonell. De som jobber i eldreomsorgen i dag opplever å jobbe mye helg og overtid. Skal vi sikre en god eldreomsorg må vi også sikre gode vilkår for de ansatte. Arbeidet og arbeidsmengde må organiseres også etter de ansattes behov. I eldreomsorgen jobber det et flertall av kvinner. Disse kvinnene har også egen familie de skal ta vare på i tillegg til jobb. Arbeidet må være tilpasset slik at de ansatte opplever at det er rom for familieliv. Det er slik at trivsel for de ansatte, og et godt arbeidsmiljø vil føre til bedre tjenester for de eldre. Ansatte som kan jobbe i et stabilt tempo med en overkommelig arbeidsmengde vil igjen ha mer overskudd og energi til de oppgavene som skal gjøres. Da vil kvaliteten på jobben økes, og avvik grunnet for høyt arbeidstempo reduseres.

I de fleste bransjer i dag er det fokus på effektivisering som igjen fører til nedbemanning. Dette mener vi er helt uaktuelt i eldreomsorgen. For å få en god eldreomsorg i Vefsn trenger vi økt grunnbemanning og helgebelastningen for de ansatte må reduseres. I forhold til effektivisering er det rom for mange nye tanker innen eldreomsorgen også. Når tjenesten skriker etter fagpersonell sitter det mange fagutdannede mellomledere på kontor som heller burde vært ute i avdelingene og bidratt med sin fagkompetanse. Da kan ikke mellomledere bli lastet på med masse papirarbeid, tjenesten må ha en gjennomgang for å få bort unødvendige kontoroppgaver for å få rettet fokus på kvalitet i den praktiske tjenesten.

I Vefsn kommune jobber det mange dyktige assistenter, hjelpepleiere, vernepleiere, leger og sykepleiere. Gode arbeidsvilkår for disse ansatte er nøkkelen for å få en god eldreomsorg i Vefsn kommune. Med økt grunnbemanning vil det bli mer rom for aktiviteter med de eldre, og bedre tid til å møte den enkeltes behov i hverdagen. Mindre arbeidspress på hver enkelt ansatt vil kunne redusere sykefravær som igjen fører til en mer forutsigbar hverdag i hjemmetjeneste og på sykehjem. Det er mange ensomme eldre rundt om i kommunen vår som bare ønsker at de ansatte skal ha tid til en prat over en kaffekopp. De beste minnene jeg har fra å jobbe i eldreomsorgen er alle de hyggelige samtalene med de eldre og historiene fra deres liv. Det bør være rom for slike samtaler.

VTP vil jobbe for å sikre en trygg og god eldreomsorg i Vefsn kommune.

Ingrid Bjørnli
Partilisten VTP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags