Fasadeendringen på «Tippen»: - Klare kjøreregler forhinder forskjellsbehandling og den sterkestes rett

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHelgelendingen hadde et oppslag 13. mai om arbeid på fasaden på «Tippen» som ble stoppet fordi det var mangler i søknaden om fasadeendringen. Dette ble tatt opp i formannskapet dagen etter utenom sakslista, og alle var enige om at det er flott at det blir ny fasade og aktivitet i lokalene. Derfor var det et ønske om å få ordnet opp i dette så fort som mulig.

Slike saker skal behandles i kommunens planutvalg hvis de ikke er i tråd med vedtatte bestemmelser. Jeg vil understreke at denne saken ikke har vært oppe i planutvalget ennå. Jeg skjønner at innehaver Per Inge Tverå ble frustrert over at arbeidet ble stoppet midlertidig på grunn av manglene i søknaden. Samtidig sier han at han legger seg flat for at kommunen korrigerer dem på grunn av manglene.

På møtet i formannskapet 28. mai ble det stilt spørsmål om hvordan det går med saken, og vi fikk da en orientering fra rådmannen. Saken gjelder ikke bare fasadeendring, men også søknad om bruk av uteareal for uteservering m.m. Dette skal behandles i sin fulle bredde på møtet i planutvalget 14. juni.

Saken utløste en kommentar på Facebook fra leder i Vefsn Tverrpolitisk parti (VTP), Knut Wulff Hansen. Under overskriften «Forbannet over fraværet av en JA – kommune» skriver Wulff Hansen bl.a. følgende: «Var det nødvendig? Selvsagt ikke! Hvis overtredelsen/ forsømmelsen var av en så alvorlig art vil de aldri få ta opp igjen arbeidet senere. Men selvsagt får de fortsette, kommunen ville bare plage de litt, slik at det blir forsinket og ikke ferdig til byfesten.»

Nå har jo VTP en representant i formannskapet og planutvalget. I planutvalget har det vært enighet om at likebehandling er et grunnleggende prinsipp, og at reguleringsplaner og vedtatte bestemmelser skal følges. I saker som ikke er i tråd med dette må det søkes om dispensasjon som skal behandles av utvalget. Plan- og utviklingsavdelingen kan ikke operere etter eget skjønn. Når det da er mangler i søknader må de påpeke det og be om at det blir rettet opp.

Ordføreren om den prekære Sneppen/Tippen-situasjonen: – Vi må legge til rette for næringsdrivende 

Utsagnet om at kommunen bare ville plage utbygger litt, slik at de blir forsinket og ikke ferdig til byfesten, er både urimelig og latterlig. Dette handler om å ha klare kjøreregler som alle må følge. Alternativet er forskjellsbehandling og ofte den sterkestes rett. Vi har hatt flere saker denne perioden der utbyggere har gjort bygningsmessige forandringer som ikke har vært i tråd med vedtatte planer og bestemmelser. Da har vi satt foten ned og krevd at bestemmelsene blir fulgt. Det betyr ikke at de ikke får ta opp igjen arbeidet senere, slik Wulff Hansen skriver, men at de må rette opp det som er feil og søke om dispensasjon hvis det er nødvendig. På møtet 14. juni tror jeg alle er innstilt på å finne en god løsning i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags