Gå til sidens hovedinnhold

Økt levealder er en kvalitet ved et samfunn. Rødt mener at utfordringene dette skaper på noen områder må løses av fellesskapet

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under overskriften «Privat omsorg og eldreboom» skriver Helgelendingen 17.02 om utfordringene i eldreomsorgen. Dette har vi visst om lenge, og gjelder hele kommune-Norge. Likevel har ulike regjeringer og Stortinget neglisjert både utdanning av helsepersonell og styrking av kommunenes økonomi for å møte utfordringen. I stedet har vi fått en omfordeling de siste årene fra fellesskapet til de rikeste i samfunnet bl.a. gjennom store skattelettelser.

Høyres Jørn Clausen er forbeholden overfor privatisering bl.a. fordi han mener markedet er for lite. Samtidig er han åpen for det, og mener kommunen f.eks. bør si ja til private utbyggere av omsorgsboliger. Da er det på sin plass å trekke fram FORTUS sin bygging av omsorgsboliger på Skjervengan. Erfaringene fra dette bør tilsi at kommunen ikke innlater seg på noe lignende.

Lederen i Helgelendingen 18.02 går mye lengre enn Clausen når det bl.a. heter: «Det er på sin plass at man på politisk nivå nå tar en grunnleggende debatt om private aktører bør inviteres inn for å bidra til å finne gode løsninger.»

Sitatet og andre formuleringer kan leses som støtte til privatisering. Det sies ingenting om hva slags private aktører det er snakk om. Ettersom den politiske debatten på dette området dreier seg om private, kommersielle aktører, bør Helgelendingen klargjøre hva som menes med private aktører. Rødt har ingen ting i mot frivillige, ideelle organisasjoner som f.eks. TERMIK som et supplement til kommunal drift. Derimot vil vi ikke slippe til private, kommersielle aktører.

Etter mange år der private investorer og selskaper har hatt sugerør i felleskassen, og eierne har tjent seg søkkrike, ofte på bekostning av ansattes lønn og pensjon, er dette nå i ferd med å snu. Store kommuner som Tromsø, Oslo og Trondheim har, etter sterkt påtrykk fra særlig fagbevegelsen og Rødt, satt ned foten i løpet av det siste året.

Velferdstjenestene i kommunene står nå overfor to store trusler. Det ene er TISA-avtalen som vil fjerne alle hindringer for privatisering. Det andre er EØS-avtalen som kan tvinge de ideelle aktørene til å konkurrere på samme vilkår som de kommersielle. NHO har signalisert at forsøk på å skjerme de ideelle vil bli bragt inn for ESA.

Arbeiderbevegelsen har gjennom over hundre år kjempet fram en velferdsstat hvor det offentlige står for ryggraden i tjenestene, med frivillige, ideelle organisasjoner som et supplement. Dette har bidratt til et godt tjenestetilbud der profitt ikke har fått styre.

Økt levealder er en kvalitet ved et samfunn. Rødt mener at utfordringene dette skaper på noen områder må løses av fellesskapet. Innenfor dette er det plass for frivillige og ideelle aktører, men ikke kommersielle aktører som er ute etter profitt.  

Kommentarer til denne saken