Nordland Høyre ønsker våpenregister i Norge lagt til Mosjøen

Av
DEL

LeserbrevDet skal lages et nasjonalt digitalt og moderne våpenregister i Norge og Nordland Høyre mener at det mest naturlige er å legge det til Mosjøen. Vi har tro på planene om et nytt våpenregister i regi av Brønnøysundregistrene, og en ny nasjonal forvaltningsenhet lagt til Mosjøen.

 

Våpenregisteret har som hensikt å effektivisere kontrollen med våpen, samt å utstede nye eller trekke tilbake våpentillatelser. I registeret finnes oversikt over sivile våpen og alle våpentillatelser og våpenkort i det enkelte politidistrikt. Både eiere, tidligere eiere og våpenforhandlere blir registrert. Politiets og Forsvarets våpen er ikke registrert ettersom de ikke er sivile våpen. Det er de samme opplysningene som finnes i dagens lokale registre som skal finnes i det sentrale registeret.  Alle opplysninger i våpenregisteret er unntatt fra offentlighet.

 

I 2018 påpekte Riksrevisjonen at det er alvorlig at politiet ikke har oversikt over et stort antall våpen og for lite kontroll av oppbevaring hos sivile og forhandlere. De pekte videre på at politidirektoratets styring og kontroll av politidistriktenes arbeid med våpensaker er mangelfull, og Justis- og beredskapsdepartementet har i etatsstyringen ikke fulgt opp at direktoratet har tilstrekkelig styring og kontroll på dette området.

 

Funnene til Riksrevisjonen gir et meget godt grunnlag for forbedring av våpenforvaltning. Et nasjonalt våpenregister i Mosjøen vil gi en etablering av offentlige og innovative digitale kompetansearbeidsplasser på Helgeland som igjen gir større sikkerhet for befolkningen i Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags