«Vi må vise at vi kan og at ting også skal skje på denne siden av fjellet»

Illlustrasjonsfoto: Øyvind Bratt

Illlustrasjonsfoto: Øyvind Bratt

Av
DEL

LeserbrevEtter å ha fulgt sykehusdebatten gjennom media den siste tiden sitter jeg igjen som et stort spørsmålstegn. Spesielt etter styrevedtaket i Helgelandssykehuset der styret vedtar en bevilgning til Rana på nesten 90 millioner for opprustningen av bl.a. operasjonsstuene på Helgelandsykehuset avd. Rana. 

La meg først si, i likhet med andre helseinstitusjoner på Helgeland er jeg ikke tvil om at det også i Rana er behov for oppgraderinger som gjør forholdende til det bedre både for pasienter og ansatte. Denne debatten handler ikke om det! Denne debatten handler om en posisjonering fra Ranamiljøet for å få det slik de vil, uten å tenke på hele Helgeland som en enhet og en region. En posisjonering som er preget av en frekkhet og kynisme fra både kommuneadministrasjon, sykehusadministrasjon, enkeltpersoner og deler av det politiske miljø i Rana som savner sidestykke. Teknisk sjef i Rana kommune får en helside i Rana Blad der overskriften er «… byen nærmest midtpunktet i regionen». Vi helgelendinger, ranværingene inkludert, kjenner godt nok til Helgelandskartet til å vite at dette er en usannhet. Å bruke usannheter som overskrifter uten at journalisten konfronterer intervjuobjektet med sitatet er for meg dårlig journalistikk.

En gang for mange år siden møtte jeg en kar som er langt klokere enn meg som sa; »Husk at de du møter på vei opp, skal du også se i øynene når nedturen kommer». Dette skulle jeg ønske denne kloke mannen fortalte enkelte deler av Rana-miljøet også, men det er også noe som vi sør og midt Helgelendinger bør ta til oss. Sør- og midt-Helgeland må samle seg, og jobbe sammen mot et felles mål. Kun på den måten kan vi få en sykehusmodell som er til det beste for hele regionen.

Uansett hvilken modell som til syvende og sist velges så må vi akseptere den, men vi kan ikke komme i ettertid å si at vi ikke belyste behovene til befolkningen sør for Korgfjellet og samtidig viste at også vi eksisterer på Helgeland.

Det er et betimelig spørsmål ordfører Løvdahl stiller i Helgelendingen 11.10.17 når han spør om Helgelandssykehuset allerede er under bygging og om byggelederen sitter på Mo. Vi må som innbyggere på Helgeland forvente at politikere og ordførere, ledergrupper, rådmenn og andre i posisjoner på sør- og midt-Helgeland har kunnskap om sykehussaken, men også forstår og evner å sette seg inn i strategien fra Rana-miljøet og ikke lar oss lede inn i allianser eller fristelser som ikke er til det beste for hele regionen.

Hensynet til eksisterende bygningsmasse er et flere av kriterier som legges til grunn når en beslutning om en ny sykehusmodell skal tas. Selv jeg forstår strategien fra Rana-miljøet og muligheten deres til å sette seg i førersetet allerede nå. La oss tenke oss en kostnadsoverskridelse på 20 % på opprustningen av Helgelandssykehuset avd. Rana. Dermed har vi allerede brukt ca 8-10 % av totalbeløpet som skal brukes på en fremtidig sykehusmodell på Helgeland. Kom ikke og fortell meg at styremedlemmer, politisk miljø og andre sør for Korgfjellet ikke ser sammenhengen her. 

Hvorfor det til slutt blir et flertall i styret for dette vedtaket orker jeg ikke engang å spekulere i, men vi må samle oss og det må skje nå. Vi må vise at også vi eksisterer og er en del av Helgeland, vise at vi kan, vise at ting også skal skje på denne siden av fjellet, vi må vise at vi står sammen som en enhet, og vi må vise at flertallet av befolkningen på Helgeland faktisk bor på sør- og midt-Helgeland. Kun på den måten klarer vi å få en rettferdig beslutning om en sykehusmodell som er til det beste for hele Helgeland, for vi skal se alle i øynene uansett hvordan sykehusmodell vi ender opp med.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags