Gå til sidens hovedinnhold

Sandbergs omskriving av virkeligheta

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det å omskrive virkeligheta er åpenbart en taktikk som høyresida i flere land velger å bruke. Nå sist prøver Sandberg å kamuflere sine fiskeripolitiske nederlag, blant annet i et leserinnlegg i flere nordlandsaviser den siste uka.

SV prøver selvsagt ikke å lure noen. Det er et faktum at Sandberg foreslo å åpne for at kvoter skulle kunne overføreres fra de aller minste båtene til de aller største båtene. Det ville blitt en ulykke for kysten og folket som bor der. Dette stoppet Stortinget etter initiativ fra SV gjennom følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen implementere Fiskarlagets modell ved første anledning.»

Så er det rett at vi i SV kunne tenkt oss og gått lenger på noen områder, men faktum er at Stortinget fryste Sandbergs forslag til endringer i strukturordninga.

Også i Klo-saka, som handlet om at fiskeriminsteren gav ei industribedrift mulighet til å eie ei kystfiskekvote, er flertallet på Stortinget klokkeklart og i motstrid til det Sandberg har gått inn for. Stortingets flertall er skriver i merknadsform:

«Flertallet stiller seg negative til at dispensasjonsadgangen er benyttet i den omtalte saken, og ber regjeringen ikke benytte dispensasjonsadgangen for erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget. Flertallet ber derfor regjeringen ikke benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.»

Så kan vi diskutere semantikken i det vide og det breie. Er det riktig å bruke ordene «nedkjempet fiskeriministeren»? Kanskje ikke, siden vi dessverre ikke har fått stoppet alle forslag fra fiskeriministeren. Men det er ingen tvil om at Stortinget på initiativ fra SV har «nedkjempet» flere av forslagene med størst negative konsekvenser fra fiskeriministeren. Det kan folk langs kysten være glade for.

I SV kjemper vi utrettelig for at havets ressurser skal komme kystens befolkning til gode, og ikke bare noen få.

Kommentarer til denne saken