Gå til sidens hovedinnhold

Klar til dyst for utdannings-Norge!

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som ny stortingsrepresentant har jeg akkurat startet jobben som medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. Jeg gleder meg til å ta fatt.

Vi politikere kan være enige om mange mål, men partiene skiller ofte lag når det gjelder virkemidler. Ett eksempel er om vi trenger flere lærere i skolen. Regjeringen sier de er for, og de bevilger faktisk også mye penger til formålet. Men pengene kommer ikke fram til skolene og andelen ufaglærte som underviser i skolen øker dramatisk. Flere lærere og økt lærertetthet er SVs hovedprioritet i skolepolitikken. Og skal vi lykkes, må det settes nasjonale krav, som forplikter kommunene. Derfor vil SV definere et maksimalt elevtall på femten per lærer i 1.-4. klasse, og tjue elever per lærer i 5.-10. Det er lærerens oppmerksomhet som kan hjelpe og rettlede eleven, og mindre tid gir mindre hjelp til hver elev.

Et annet stort stridsspørsmål i Utdanningskomiteen er hvorvidt lærere bør ha minimum fire i matte for å komme inn på lærerutdanningen. Jeg mener man kan være en glimrende lærer i både norsk, engelsk, historie, kroppsøving, musikk og mange andre fag uten å ha en firer i matte fra videregående. Læreryrket handler om kunnskap og kompetanse i det enkelte fag, men det handler om så mye mer. At motiverte elever med høye snittkarakterer ikke kommer inn på lærerutdanningen mens hundrevis av studieplasser står tomme er helt uforståelig. I en situasjon der vi beveger oss mot en dramatisk mangel på lærere er det også helt meningsløst av regjeringen å avskilte 33 000 dyktige lærere som har jobbet i yrket i mange år, utelukkende fordi de mangler noen få studiepoeng i matte, norsk og engelsk.

Nok voksne med god barnefaglig kompetanse er nøkkelen til gode kvalitetsbarnehager. Barn som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. Derfor mener SV at det trengs flere voksne og at minst 50 pst av de ansatte skal være barnehagelærere og minst 25 pst skal være fagarbeiderer. Men de voksne skal være i barnehagen for å skape gode rammer for ungene, ikke for å tjene penger som tas ut i profitt. Utallige medieoppslag viser dessverre at noen barnehageeiere bygger seg opp store private formuer på å selge barnehager, som i hovedsak er fullfinansiert av det offentlige. Slik kan vi ikke ha det. SV foreslår et forbud mot slik profitt. Offentlig tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.

Jeg er klar dyst! Mitt mål for denne Stortingsperioden er å bidra til en skole og barnehage som gir alle barn like gode muligheter for å lære, lykkes og trives.

Kommentarer til denne saken