Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa sender flyprisene til himmels

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringa har gitt store skattelettelser til de aller rikeste i dette landet. Det må finansieres på et vis, og løsninga blir ofte nye avgifter for folk flest. Finansminister Siv Jensen har økt avgiftene med fire millioner kroner hver eneste dag siden hun tiltrådte, altså med om lag 6,6 milliarder.

Vi har fått sukkeravgiften som flytter handel og arbeidsplasser fra Norge til Sverige, dødsavgifta som en siste hilsen, og flypassasjeravgifta som per km er 80 ganger så høy mellom Bodø og Stokmarknes enn mellom Oslo og New York.

Det er feil at folk som trenger kollektivtransport på kortbanenettet, eksempelvis innad i eget fylke, må betale mange ganger så høye avgifter som turisten i Bermudashorts. Næringslivet rammes også hardt, og flyselskap som prøver å få kommersielle ruter til å lønne seg, har opplevd en kraftig forverring de siste årene.

Stortingets transportkomitè var i Nordland i forrige uke. Hva var det første som ble tatt opp gjennom delegasjonen fra Lofoten? Jo, det var forverringa i flytilbudet og nedlegging av flyruter mellom Bodø og Lofoten.

Det er nå helt nødvendig å endre avgiftssystemet for luftfarten slik at mindre fly ikke har høyere avgifter per passasjer enn store fly. Avgifter som er innført av miljøhensyn må også differensieres slik at reiseavstand påvirker størrelsen på avgifta. Da kan vi ta hensyn til prinsippet om at forurenseren skal betale.

Å beholde distriktsflyplassene og avgangene der er viktig også for framtida. De nye elektriske flyene som er i testingsfasen kommer, og flere peker på det norske kortbanenettet for en videre utvikling av denne teknologien. Avgiftssystemet bør være i forkant av en teknologiutvikling der mindre, utslippsfrie fly har fordeler i avgiftssystemet. Dette kan bli en ny æra for kortbanenettet.

Regjeringspartiene og KrF viser til regjeringsplattformen og budsjettbehandlinga og sier at de skal ha gjennomgang av flyseteavgifta. Denne avgifta har de innført og økt hvert eneste år de tre siste årene. Flyseteavgifta ser ut til å være plusset på i en sein nattetime, og det har skjedd helt uten noen utredning. Men det måtte vel være anledning til å våkne lenge før de gjentatte ganger har stemt for denne uretten?

Men om lavere passasjeravgift på mindre fly over kortere strekninger er et viktig mål for dem, hvorfor har de både innført og økt avgiften? Hvorfor ligger det ikke noe inne noe om endring i forslaget til revidert budsjett som nylig ble lagt fram? Hvorfor sier departementet at det ikke finnes noen utredning på endring av luftfartsavgiftene?

Norge er et av få land som har valgt en flat flypassasjeravgift. Både Sverige, Tyskland og England har differensiering på avgiften, og lange flyturer har større avgift enn kortere.

Det er også verdt å nevne at regjeringa har økt merverdiavgifta på transport. Økninga var fra 8 til 10 prosent i 2016 og fra 10 til 12 prosent i 2018. Og Avinors luftfartsavgifter er opp til 30 % høyere pr solgt sete for små fly kontra store fly.

Men representantforslaget fra Ivar Odnes, Steinar Ness og undertegnede, alle fra Senterpartiet, som ble behandlet i Stortinget 29.mai, handler ikke kun om flyapassasjeravgiftene. Vi ønsker en samla gjennomgang og en endring av luftfartsavgiftene for å styrke tilbudet på kortbanenettet.

Konsekvensene av dagens blå-blå flertall på Stortinget er dyre billetter og nedlagte flyruter. Regjeringa gjør det igjen vanskelig for folk å leve og skape verdier ute i distriktene.

Siv Mossleth (Sp)
Stortingsrepresentant, Nordland

Kommentarer til denne saken