Om rovviltet var eneste faktor å ta hensyn til, var det lett å si at selvsagt skal vi ha flere bjørner, jerver og gauper i Nordland

ROVDYRFORVALTNING: Skribenten kommenterer roviltnemndas mandat og ansvar. Illustrasjonsfoto:  Lars Laursen

ROVDYRFORVALTNING: Skribenten kommenterer roviltnemndas mandat og ansvar. Illustrasjonsfoto: Lars Laursen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev  

Naturvernforbundet liker ikke rovviltnemda i Nordlands ønske om lavere bestandsmål for rovvilt i fylket. Det er også påstått at jeg går ut over nemdas mandat. Rovviltnemda i Nordland har vært innenfor sitt mandat mens jeg har vært leder. Dersom noen mener noe annet, må de være mer konkrete i beskyldningene.

Nemda forvalter etter mandatet. Det inkluderer å opprettholde levedyktige bestander av rovvilt vi har ansvar for. I tillegg har nemda uttrykt bekymring for det store rovdyrtrykket i beitenæringa. Reindrifta i Nordland har det svært vanskelig. Tilgangen på kalv etter tap i fylket har de tre siste årene vært på 40 prosent, ifølge NIBIO. Til sammenlikning er tilgangen på kalv etter tap i Hedmark og Sør-Trøndelag 75 prosent.

Nordland er et av landets aller beste beitefylke. Bare Troms har bedre beiter. Nordland og Troms har også de beste slaktevektene på rein. I Nordland er det 220.000 sau på beite. Det er flere enn i Sogn og Fjordane. Likevel skal fylkene på Vestlandet ikke ha rovviltbestander, fordi de er gode beitefylker.

I tillegg har vi samisk reindrift i hele fylket, med unntak av deler av Lofoten og Vesterålen. Distriktenes samla vårflokk er på 15.000 rein. I perioder av året kan det være om lag 100.000 rein på beite. En del er rein som kommer inn fra Sverige. I nord lever gaupe og jerv i stor grad av rein og sau, fordi vi ikke har noen særlig bestand av rådyr.

Om rovviltet var eneste faktor å ta hensyn til, var det lett å si at selvsagt skal vi ha flere bjørner, jerver og gauper i Nordland. Det er dyr som kan trives godt i fylket. «Bjørnen har ti manns styrke og tolv manns vett» er det sagt om bjørnen fra mine kanter. Og jeg har stor respekt for det mektige dyret.

Men for å oppfylle den to-delte målsetninga i rovdyrforliket, kan ingen i forvaltningen av rovdyr ta hensyn til bare faktoren rovdyr. Rovdyrbiologi et viktig fagområde. Det finnes flere former for viktig kompetanse, som; reindriftsfaglig, landbruksfaglig, beitebruksbiologi, jaktfaglig, kulturlandskapsfaglig, samfunnskunnskap, folkerettsfaglig og sosiologisk. Å vekte flere faktorer er det motsatte av særinteresse.

Klima- og Miljødirektoratet ba i slutten av fjoråret rovviltnemdene om innspill på de regionale bestandsmålene. Dette er vurdert i Nordland, også ut fra en rovviltfaglig begrunnelse. Om noen mener at jeg går ut over mitt mandat som leder i rovviltnemda når jeg uttaler meg om bestandsmål i Nordland er det derfor feil. Men nemdene setter ikke bestandsmålene, selv om vi mener noe om antallet rovdyr i vår region. For øvrig tror jeg at Naturvernforbundet og jeg har mange felles interesser om en bærekraftig utvikling.

Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda, region 7

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags