Gå til sidens hovedinnhold

Drømmen min om gårdsidyll henger i en tynn tråd hvis dette blir realitet

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2011 ble Hattfjelldal gjort til et prioritert beitedyrområde. Dette gjorde at jeg fikk opp øynene for muligheten om å ta over gården etter min far. Jeg la ned utallige timer på nett, tegninger av fjøs, kartlegging av nydyrkningsmuligheter på eiendommen, regnet lønnsevne og økonomi osv. Jeg signaliserte også til min far at jeg ville ta over å videreutvikle gården som hadde vært i familien siden 1800-tallet.

Våren 2014 flyttet jeg og min samboer fra Trondheim til Hattfjelldal. Spenstig av henne å flytte fra urbane strøk der hun har bodd hele livet og opp hit til Grolia. Takk Stine, for at du ble med på dette. Min far eier fortsatt gården, men jeg har jobbet med mine planer store deler av fritiden jeg har hatt her de siste 2,5 år. Vi har også investert i fjøset slik at den kan huse flere dyr. Alt dette fordi næringen her har fått signaler fra staten om at beitedyr har prioritet.

Vi har også en rett til å beite utmark som følger gården. Mange andre unge bønder har også satset her i dalen de siste år. Vi har i det hele tatt et ungt, levende og engasjert sauemiljø her oppe. Vi er også det området i fylket med mest sau på beite. Lykke og fromme hersket i dalen med alle sauene til nå før jul.

Fylkesmannen la i høst fram et forslag om mer tydelige soner for forvaltning i Nordland fylke, dette for å gjøre sonene bedre for rovdyr og for å gjøre ting mer forutsigbart for beitenæringen. Samtidig jobbet en såkalt arbeidsgruppe som skulle bestå av beitenæring, bondelag, reineiere og naturvernere osv. på oppdrag fra FM. Dette utvalget la fram et alternativt forslag for forvaltning.

FM hadde i sitt originale forslag lagt sonen for bjørn til Saltdal. Et forslag som ikke gjorde stort for beitenæringen, men utvidet leveområder til rovdyr en hel masse! Mens AU ville legge sonen til Hattfjelldal. Ser man på hjemstedsadressen til de fleste i det utvalget så skjønner man jo at de vil skyve problemet over på oss som bor her på Helgeland. Det betyr jo like mye for saltdalinger som for oss selv om det finnes mye mindre beitedyr der. Dette kommer nemlig ikke til å påvirke bare Hattfjelldal. Både Grane, Vefsn, Hemnes og Rana. Om ikke flere lenger utover kysten. En bjørn er nemlig ikke så god i geografi at han vet nøyaktig hvor grensen til Hattfjelldal kommune slutter! Og når man vet fra fagfolkene at for å få den ynglingen man så sårt ønsker her i fylket trenger minst 14 bjørner så skjønner man at hele Helgeland blir berørt.

Nei, drømmen min om gårdsidyll henger i en tynn tråd hvis dette blir realitet. FM har nemlig etter første høringsrunde besluttet å innføre Hattfjelldal som et alternativ til Saltdal. Dette er nå ute på ny høring med frist 15. januar. Selv om dette er personlig for meg så er ikke min skjebne det viktigste her. Hele utmarksbeitenæringen på indre Helgeland er i fare! Indrefileten av utmarksbeite i Nordland som bondelaget kaller det. Når man i tillegg vet at Nordland er Norges nest beste beitefylke (kun slått av Troms) så skjønner man hvilken verdi som er på vei å bli ødelagt.

Samtidig som fylkesmannen nå vil presse mer rovdyrsoner på oss så har de en landbruksmelding som sier dette om landbruk i Nordland:

• Et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet og bosetting i hele fylket

• At det er tilgang til offentlige investeringsmidler til de som vil satse på landbruket i fylket

• Å beholde en variert og lønnsom landbruksproduksjon, samt stimulere til lønnsom produksjon og omsetning av nye varer og tjenester med utgangspunkt i landbrukets og bygdenes ressurser

• At Nordlands andel av nasjonal produksjon minimum kan opprettholdes på dagens nivå, og at det legges til rette for økt produksjon der Nordland har naturgitte fortrinn og det er en etterspørsel i markedet

Siden 2011 har jeg og mange andre satset mye tid og penger på dette. Mange har mottatt støtte fra Innovasjon Norge for å utvide produksjonen slik at det norske folk skal få mer norsk kvalitetsmat. Hva slags forutsigbarhet skaper man i en næring hvor alle investeringer er langsiktige med å snu helt opp ned hvert 5–6 år?! Fra beiteprioritert til kjerneområde for bjørn! Snakk om forutsigbarhet. 

Jeg kan komme med masse andre gode argumenter for beitenæringen her i området også:

• Hattfjelldal er (jf. NIBIO) en av kommunene i Nordland som er mest avhengig av ett godt landbruk. Her er lite andre attraktive arbeidsplasser. 

• Hattfjelldal har som tidligere nevnt eksepsjonelt gode beiter for sau. Såpass gode at mange kystbønder tar kostnaden med å frakte sau opp hit fordi det lønner seg i forhold til å la dem gå ute ved kysten. Derfor ødelegger man ikke livsgrunnlaget til bare lokale bønder, men også bønder fra kystområdene på Helgeland med en bjørnesone her.

• Beite er faktisk såpass bra at selv om våren kommer sent her så leverer vi like store slakt til nesten samme tidspunkt som store deler av landet. Og innvollssnyltere og dertil medisinering av lam er et fremmedord her.

• Gjengroing er et problem over alt i Norge. Vil alle hyttefolkene i Hattfjelldal ha utsikt til noe annet en kratt bør ikke sauen bort.

• Hattfjelldal har mange gårdsbruk som er hovedinntektskilden. Vi er ikke hobbybønder her, vi lever av dette!

Mange av faginstansene har også gode argumenter for at bjørnesonen ikke bør være på Helgeland:

• Argumentet om at det passer bra med sonen i Midt-Norge avfeier jo både region 6 og fylkesmannen selv med at Børgefjell blir et naturlig skille. Fylkesmannen går jo så langt som å trekke hele sonen litt nordover da dette naboskapet ikke har relevans.

• Innvandringen fra svensk side er og kommer til å bli enda mindre da de i Västerbotten har innsett at de har for mye bjørn og har beskattet sin stamme siste år.

• Her har ikke vært registrert binne på lang tid. Bare hannbjørner.

• Hattfjelldal er et av områdene med mest beitedyr i hele fylket og er sannsynligvis det området med mest sau på beite. Plasseringen av sonen skal være konfliktdempende, det stemmer dårlig med beitekartene hvis sonen havner her.

• Hattfjelldal ligger nærmere Nortura Nordland på Bjerka enn alternativet. Dette fører til billigere transport og bedre dyrevelferd.

Nå ble det mye sau og beitedyr her. Hva med folket som bor her? Hattfjelldal har også et rikt friluftsliv med en fjelltrim som har aktivisert folk og gjort underverker på folkehelsa. 4.500 besøkende i år på en kommune med 1.400 innbyggere. Mange av dem som benytter utmarka på denne måten vil ikke gjøre dette med så stor tetthet av bjørn som det må til for en årlig yngling.

Frykt for bjørn er kanskje irrasjonelt, men likevel en reel følelse for folk flest. Om ikke beitedyr skal være viktigere enn rovdyr. Skal ikke minst folk trygghetsfølelse være det? Natur er et av de få fritidstilbud vi kan lokke med så dette blir enda en spiker i bygdenorgekista.

Jakt er selvsagt også viktig både for folks trivsel og økonomi her på innlandet, elgstammen blir mindre med så stor bjørnestamme. I tillegg kommer fiske og bærplukking som er en viktig fritidsinteresse og ressurs for oss her oppe. Frykt blant folk vil dempe gleden over dette også.

Hyttefolk fra andre kommuner: Tenk på hytta di. Kan du henge fisken på bjørka utenfor hytta og høstrypa på hytteveggen uten at bamsefar blir fristet hvis dette skal være bosted for minst 14 bjørn? Antakeligvis opp mot det dobbelte ifølge fagfolk.

Oppfordrer med dette alle som vil at vi unge bønder som vil lage kvalitetsmat til deg, holde kulturlandskapet åpent å ikke minst holde liv i bygda skal få fortsette med det til å sende inn en uttalelse til fylkesmannen innen 15. januar der du sier nei takk til bjørnereservat på Helgeland.

Kommentarer til denne saken