Uakseptable kutt i hurtigbåt- og fergetilbudene!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevÅrsmøtet i Rødt Nordland vil påpeke at ferge- og hurtigbåttilbudet er det viktigste kollektivtilbudet som næringslivet og befolkningen har langs Nordlandskysten. Det er derfor viktig at det utformes på en slik måte at det ivaretar dette behovet og fylkets mål når det gjelder bo- og næringsutvikling. Andre energiformer som batteridrift og hydrogendrift må prøves ut for å oppnå et bedret miljø.

Flertallets vedtak i fylkestinget gjør at fra første februar i år har bl.a. Steigen mistet sin hurtigbåtrute på lørdag. Samme dag er også bussruta fjernet. Dette skaper en uholdbar situasjon både for de som vil reise til Bodø på lørdag i en eller annen sammenheng, og de i Steigen som ikke har tilgang til bil eller kan kjøre.

Fylkestingets politiske flertall bruker som begrunnelse for kuttene i rutetilbudet, den nedskjæringen til fylket på 284 millioner som Stortinget vedtok i 2015. Samferdselssektoren skal ta 115 av disse millionene. Dette er et vikarierende argument for den reduksjonen blant annet Steigens befolkning opplever nå. Besparelser på drivstoff i 2017 utgjør ca. 26 millioner aleine, noe som gir grunnlag for opprettholdelse av en rekke ruter der folk nå opplever et dårligere rutetilbud.

Rødt som nå er representert på Stortinget vil fortsette å kjempe mot nedskjæring av bevilgningene til fylket, og ser dette som en del av den pågående sentraliseringen fra sentralt hold. Vi vil motarbeide dette både på Stortinget og i fylkestinget.

Et ledd i denne kampen er å evaluere det nye samferdselskartet, og reversere endringer som har store negative konsekvenser for næringslivet og befolkningen, og som svekker grunnlaget for bosettinga langs kysten.

Den største krafta i denne kampen er motstanden fra befolkninga. Derfor oppfordrer årsmøtet folk om å melde fra om konsekvensene av det nye samferdselskartet, og reise krav om nødvendige endringer. Hvis vi vil at folk skal bo i distriktene må vi ha et godt kollektivtilbud! Dette vil bli en av de viktigste sakene for Rødt i fylkestingsvalget i 2019.

Ingeborg Steinholt 

Gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags