Gå til sidens hovedinnhold

Det Nye Testamentet; Den best dokumenterte bok fra antikken

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slik presenterer moderne bibelforsking Det Nye Testamentet. Ingen andre bøker fra antikken er bevart i så mange manuskripter. Ingen andre bøker har så liten tidsavstand fra boken ble skrevet til de tidligste funnene av manuskripter. Kildemateriellet er overveldende. Med stort og smått finnes det nesten 6000 håndskrifter fra DNT på gresk, og enda flere tusen på latin. Her vil jeg minne om tommelfingerregelen for bruk av kilder : «En kildes pålitelighet er omvendt proporsjonal med avstanden i tid». Og jeg vil føye til: den personlige nærhet forsterker inntrykket.

De første kirkefedre la derfor stor vekt på at alt skulle være i overensstemmelse med det apostlene lærte. Det var apostlene som hadde stått Jesus nærmest og kunne formidle det Jesus hadde lært dem. Det eldste håndskrift fra DNT er en liten papyrusbit på ca. 9 cm, Papyrus 52. Det inneholder noen få ord fra Johannesevangeliet, der Jesus er ført fram for Pilatus. Håndskriftet er datert til ca. 125 år e.Kr. At Johannesevangeliet allerede var i bruk så tidlig i Egypt, kom som en overraskelse for forskerne. Johannesevangeliet var jo det siste av evangeliene som ble skrevet ned.

Det eldste håndskrift hvor alle evangeliene er kommet med, Papyrus 45, er tidfestet til ca. midten av 200-tallet e.Kr. Dermed hadde forskerne håndfaste beviser for at de fire evangeliene var i bruk i en samlet bok 100 år før Kirkemøtet i Nikea. Det eldste og første håndskrift av brevene i DNT, Papyrus 46, er tidfestet til ca. år 200 e.Kr.

Til sammenlikning kan nevnes noen greske og romerske historikere fra antikken: Herodotus, 488–428 f.Kr. Tidligste håndskrift ca. 900 år e.Kr. Tidsforskjell 1300 år. 8 bevarte håndskrifter.

Thukydid ca. 460–400 år f. Kr. Tidligste håndskrift ca. 900 år e.Kr. Tidsforskjell ca. 1300 år. 8 bevarte håndskrifter. Tacitus ca. 100 år e.Kr. Tiidligste håndskrift ca. år 1100 e.Kr. . Tidsforskjell ca. 1000 år. 20 bevarte håndskrifter.

Jeg kunne ha nevnt flere kjente personer fra antikken. Men tendensen er den samme, Det finnes ingen skrifter fra antikken som er så godt dokumentert som Det Nye Testamentet. Så er da spørsmålet om vi kan stole på det som står skrevet der. Er det sant? Kan vi stole på forfatterne?

Vi må stille samme krav til pålitelighet her som til andre historiske verker.

Forfatterne av DNT står alle i nære relasjoner til hovedpersonen, Jesus Kristus, og det de skriver er nært opp til hendelsene i tid. De er enten Jesu disipler eller nære samarbeidene med apostlene. En av forfatterne er broren til Jesus. En forfatter som skiller seg ut er legen Lukkas. Han har skrevet Lukkasevangeliet og Apostlenes Gjerninger, etter først å ha gransket historien nøye, som han sier.

Vi kan da slå fast at kravet til personlig nærhet, og nærhet i tid – er oppfylt. Spørsmålet blir da: Kan vi stole på innholdet? Vi lar to av forfatterne svare, først ved Johannes: « – -det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets Ord . – – – det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss » 1. Joh.brev 1, 1–3 Så slipper vi apostelen Peter til–der han viser til en hendelse på et fjell der Jesus ble forklaret for dem. Hendelsen er beskrevet i de tre synoptiske evangeliene : «For det var ikke smart oppdiktede myter vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyevitner til Hans majestet. For Han fikk ære og herlighet fra Gud Fader da en røst som denne kom til Ham fra den opphøyede herlighet : «Dette er min Sønn, Den elskede, I Ham har Jeg velbehag». Og vi hørte selv denne røsten som kom fra Himmelen, da vi var sammen med Ham på det hellige fjellet». 2. Peters brev.

Disse beretningene fra to av Jesu disipler, og som sto ham særlig nær, virker overbevisende. Og vi bør tro dem på deres ord. I motsatt fall sier vi da at de er løgnere! Og ingenting tyder på det.

De er helt alminnelige mennesker som likefram forteller det de har opplevd.

Bibelen med Det Nye Testamentet bør være i alles eie. Har du den ikke, da bør du skaffe deg en, og da helst en studiebibel hvor alle bøker har en innledning med utfyllende forklaringer. Her er det flere å velge mellom, f.eks. Norsk Studiebibel, Bibelen Guds Ord Studieutgave–og Bibelen Ressurs. Glem all svada du har hørt og lest om bibelen som eventyr, legender og sagn.

Du vil snart oppdage hvilken mektig bok den egentlig er. Vi forstår ikke alt, men nok til å skjønne at bak ordene er det en verden av en helt annen dimensjon enn det vi kan fatte.

Torbjørn Nilssen

Kommentarer til denne saken