«Flyplass-prosjektet i Rana er et ikke ferdig planlagt prosjekt som ikke framstår som optimalt»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI et enstemmig vedtak under Nordland fylkestings møte i februar i år ble Samferdselsdepartement bedt om å utrede strekningen Trondheim – Helgeland – Bodø som pilotområde for utprøving av elektriske fly. Under fylkestingets møte i Mosjøen nå i oktober gjentok fylkestinget sitt vedtak enstemmig i forbindelse med behandlingen av Avinors Nordområdestrategi. I tillegg viser fylkestinget til den betydning kortbanenettet har når det gjelder sikkerhet og beredskap for innbyggerne i Nordland. Her er ambulansefly og ambulansehelikopter særdeles viktig, påpekes det.

Dette er et strategisk riktig vedtak som viser at fylkespolitikerne i Nordland tenker framover og har oppfattet at utviklingen av elektriske fly er kommet betydelig lengre enn det de fleste synes å være klar over.

Elfly i trafikk om få år

«Fly med motorer som drives av batterier, kommer med samme kraft og hastighet som elbilen» uttalte adm.direktør i Avinor, Dag Falk-Petersen, til Aftenposten den 23. april i fjor. Avinor-sjefen hadde vært på besøk hos den europeiske flyprodusenten Airbus, og ble overrasket over hvor langt flyprodusenten var kommet med å utvikle passasjerfly som går på strøm. «Det beste av alt er at elfly gjør at vi blir kvitt alt av dagens klimaskadelige utslipp fra luftfarten», uttalte Falk-Petersen, som hevdet at driftsutgiftene for noen flytyper vil bli halvert i forhold til dagens fly, og det vil gi et kraftig utslag på billettprisene.

Ifølge en utredning fra Avinor, Norges Luftsportforbund og NHO-Luftfart (avgitt 22. mars 2018) kan 9–19 seters elfly med rekkevidde på 40 mil være en realitet allerede i 2022. Luftfartsindustrien jobber meget seriøst med elektrifiseringen som blir miljøvennlig, gir lavere driftsutgifter og dermed billigere billetter.

Kortbanenettet sentralt

I dette perspektivet får kortbanenettet en meget sentral rolle, slik fylkestinget har påpekt. Stortinget vedtok 15. juni 2017 at dagens flyplasstruktur på Helgeland ikke skal endres ved eventuell bygging av ny stor flyplass i Rana. Den 19. juni 2017 vedtok Stortinget en merknad fra transport- og kommunikasjonskomiteen der det blir slått fast at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes, uavhengig av Hauan-prosjektet. «Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen», står det i vedtaket. Stortinget har altså lagt til rette for at kortbanenettet på Helgeland kan få den rollen som fylkestinget har bedt om når det gjelder utviklingen av moderne elfly.

Hva med Polarsirkelen Lufthavn, Hauan?

Det er et faktum at langt over halvparten av kommuner og befolkning på Helgeland ikke ønsker denne storflyplassen på Hauan, fordi man frykter negative konsekvenser på lang sikt for flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen. Hauan-prosjektet er plassert i siste del av NTP (2024–2029) uten prioritet og uten vedtatt finansiering. Budsjettet for storflyplassen er så stramt at det ikke er funnet en teknisk/økonomisk løsning for utfylling av dalsøkket som går inn i rullebanens sikkerhetssone, noe som – ifølge planskissen – gir ca. 200 meter uten ytre sikkerhetssone. Luftfartstilsynet omtaler dette i brev til Samferdselsdepartementet av 03.10.2016 og påpeker at rullebanens plassering i forhold til dalsøkket ikke er endelig fastsatt. Luftfartstilsynet mener det må «gjøres en nærmere vurdering av de faktiske forholdene knyttet til dalen» som del av en godkjenningsprosess med nærmere dokumentasjon og befaring av området. (s. 9) Vi oppfatter dette slik at Luftfartstilsynet verken har godkjent flyplass-prosjektet eller vært på befaring på Hauan. Uansett om PLU pålegges fylling av dalsøkket eller flytting av rullebanen bort fra dalsøkket, vil det kreve meget store steinfyllinger og økte kostnader.

Den værmessige tilgjengelighet er en annen utfordring. Avinor krever at en ny lufthavn i Mo i Rana skal ha værmessig tilgjengelighet på minimum 98 % på årsbasis. Værmålingene viser en tilgjengelighet på 98,3 %, altså kun 0,3 % over minimumskravet. Det er antall dager med vind fra øst som er det mest kritiske for å oppfylle «98%-kriteriet», ifølge Avinor. (Forprosjekt 2015, s. 10-11)

Kort sagt: Flyplass-prosjektet i Rana er et ikke ferdig planlagt prosjekt som ikke framstår som optimalt verken når det gjelder plassering i terrenget eller værmessig tilgjengelighet. Vi tviler på at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ble gjort oppmerksom på disse forholdene da han fikk servert flykake under besøket i Rana nylig. Vi tror heller ikke samferdselsminister Jon Georg Dale fikk denne type informasjon da også han var i Rana i slutten av september for å åpne nye parseller av E6 Helgeland.

Hauan – et overflødig prosjekt

I Rana Blad 10. september hadde Arne J. Alte et tankevekkende leserinnlegg om elfly og kortbanenettet. Alte er pensjonert vaktsjef i Avinor ved Mo i Rana lufthavn, og han foreslår å vri rullebanen på Røssvoll noen grader mot vest for å gjøre innflygingen enklere for Widerøe og ambulanseflyene. Alte viser til er at det utvikles elektriske fly som er spesielt tilpasset kortbanenettet.

Er det i dette perspektivet fornuftig å bruke 2–3 milliarder skattekroner til bygging av en bedriftsøkonomisk ulønnsom flyplass, tilpasset store fly med fossilt drivstoff og få daglige avganger fra Hauan til Gardermoen?

Vi er selvfølgelig kjent med at det arbeides med privat finansiering for å framskyve byggestart på Hauan, men det vil være særdeles uklokt å presse fram et milliardprosjekt for store bensindrevne fly på Helgeland når man er i en fase der utvikling av ny og miljøvennlig teknologi om få år vil forsterke kortbanenettets viktige funksjon, til gagn for hele Helgeland!

Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn

Roy Otto Solvang, Kåre Bergsnev, Jørn Aavik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags