Vindmøller på Øyfjellet: «Viktig at det offentlige Norge nå tar innover seg dette historiske bakteppet»

Av
DEL

Øyfjellet Vindkraft - Reindriftsnæringens rettigheter og Vefsn kommunes uttalelse

LesebrevKonsesjonen for Øyfjellet Vindkraft (ØV) er gitt med vilkår om at utbygger og reindriften skal bli enige om avbøtende tiltak.

Utbygger pålegges å legge ressursjmessig tilrette slik at reinbeitedistriktet kan delta i dette arbeidet.

Dersom partene ikke blir enige skal NVE konsulteres.

I Helgelendingen leser vi bla at:

– utbygger har akseptert å dekke utgifter til at Protect Sápmi skal utrede konsekvenser av utbyggingen.

– utbygger har fått innvilget en økning av utbyggingen. Konsekvensene av denne økningen (ikke selve utbyggingsvedtaket) i konsesjonen vil nå kunne bli påklaget/anket.

– Reindriften og Naturvernforbundet har sammen uttalt at de har som mål «å stanse utbyggingen».

– Kommunestyret i Vefsn (VK) er urolige og har sendt uttalelse til sentrale myndigheter. Lokalpolitikerne (unntatt R og en repr. fra AP) «er redd dette er et spill for å forsinke prosessen slik at prosjektet ikke kan ferdigstilles innen fristen for «grønne sertifikater».

– Departementet gjentar i sitt svar til kommunen det som står i konsesjonsvedtaket og presiserer reindriftens rettigheter i saken. Videre opplyses det om standardreglene for skjønn dersom partene ikke oppnår enighet.

Jeg aksepterer at flertallet i VK er oppriktig redd for at utbyggingen av ØV ikke vil bli gjennomført. Men jeg er svært skuffet og overrasket over, det jeg oppfatter som, anmodningen om å sette rettighetene til en del av kommunens innbyggere på vent.

I det minste hadde jeg forventet en innledende presisering om at VK selvfølgelig anerkjenner reindriftens formelle rettigheter. Men det ville kanskje svekket momentet i uttalelsen?

Historisk har vi i Norge behandlet samene og reindriften svært skammelig. FN har refset oss for dette flere ganger, sist i 2018.

Lovendring om at alle forvaltningsorgan har plikt til formell dialog med reindriften i saker med betydning for næringen, vedtas i disse dager. Derfor er det viktig at det offentlige Norge nå tar innover seg dette historiske bakteppet. Det er på skyhøy tid at vi fordømmer diskriminering og tar hensyn til og anerkjenner samene og reindriftens rettigheter.

Under konsesjonsbehandlingen av vindkraftutbygging på Reinfjellet og Øyfjellet ble det lokalt brukt sterke ord om reindriftsnæringen.

Etter beslutningen om at kun Øyfjellet fikk konsesjon ble retorikken skjerpet og reindriften ble syndebukken.

Eskalering av reinpåkjørsler på Nordlandsbanen sist vinter resulterte i en betimelig storm i pressen og sosiale media. Dessverre var urovekkende mange av innleggene sterkt krydret med generell samehets og «hatske oppgulp» mot reindriftsnæringen.

Når nå reindriften arbeider for å få oppfylt sine rettigheter iht. vilkår i konsesjonen på ØV trer alle «lokale ekspertene» fram:

– Ingen har noen gang sett en rein på Øyfjellet

– Samene er som vanlig bare ute etter penger

– Hvorfor skal samene bestemme alt

– Reinen har jo bein og kan da vel flytte seg

– og alle innlegg som er mye, mye verre ...

Saklig kritikk må alle tåle, også reindriften. Men denne mobbingen/skittkastingen opplever jeg som skremmende og lite verdig lokalsamfunnet vårt.

Kommunestyret er folkevalgte for alle innbyggere i Vefsn. Jeg tviler ikke på at alle i kommunestyresalen tar avstand fra mobbing, også av samer og reindriftsnæringen.

Men jeg tviler heller ikke på at alle representantene har registrert hetsen jeg påpeker.

Jeg er redd VK med sin uttalelse kan oppfattes å legalisere og støtter opp om generelle negative holdninger til reindriften. VK har jo tydelig valgt side og tatt til orde for sette reindriftens rettigheter på vent.

Er det så sikkert at VK kan forskuttere resultatet av planprosessen konsesjonen pålegger? 

Demokratiske spilleregler må følges også for Øyfjellet Vindpark – at Vefsn kommune anbefaler å «ta snarveier» er skuffende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags