"Vindkraftmotstand eller klimamotstand? - Situasjonen er såpass alvorlig at noe må ofres"

Av
DEL

Leserbrev

Vindparker får stadig større motstand både på landsbasis og lokalt. Alle forstår at en vindmøllepark på Øyfjellet vil gjøre noe med uberørt natur. Alle forstår at vindmøllene vil kunne virke inn på sau som har fjellet som beite og på et og annet reinsdyr som måtte befinne seg der. Så vil vindmøllene sannsynligvis ta livet av fugl og muligens endre faunaen omkring. Men det er ikke disse forholdene nytten av vindmølleparken bør vurderes mot. Det er mot klimaendringene nytten av vindmølleparken må vurderes mot. Vi sitter alle i en båt som er i ferd med å synke. Skal vi klare å holde den flytende trenger vi – og verden – mange vindmølleparker til lands og til havs. Vi trenger vedlikehold og moderniseringer av eksisterende kraftverk og masse energi fra solkraft om vi skal klare å snu klimatrusselen.

Situasjonen er såpass alvorlig at noe må ofres dersom ungdom som nå vokser opp og deres kommende barn og barnebarn skal kunne få et liv på kloden som vi har i dag!

Jeg undrer meg over at både enkeltpersoner og landsomfattende organisasjoner som ivrer etter å ta vare på natur kjemper mot vindmølleparker med både nebb, klør og lenker. Eksisterende vindmølleparker i landet, de som har fått konsesjon og de som ble foreslått i NVE’s forslag (som effektivt ble stoppet av regjeringen) vil til sammen dekke mindre enn ca. 1 promille av landarealet i Norge. Det vil altså være en del igjen for dem som ønsker å nyte uberørt natur, men noen – og bare noen – må kanskje bevege seg litt lenger for å finne den! Og det må da være viktigere å kjempe mot klimatrusselen, enn mot «ødeleggelsen» av noen kvadratkilometer uberørt natur.

Klimaendringer har jo allerede endret store deler av faunaen i verden, gjort områder ubeboelig og har allerede kostet et ukjent antall menneskeliv. Kanskje ikke så viktig dette – viktigere at uberørt natur forblir uberørt!

Vi har en del å takke vår unge venninne i Sverige – Petra Thunberg – for; hun har klargjort at politikernes handlingslammelse i klimaarbeidet er i ferd med å ødelegge ungdommens framtid. De farer med tomt prat og sjølskryt om alt de gjør og har gjort – alle fra ytterste venstre til ytterste høyre fløy. Det er mot dette protestene burde vært satt inn – ikke mot vindmøller!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags