Midtfjellet Vindkraft - Godt samarbeid om lokal verdiskapning

Av
DEL

Leserbrev

Godt samarbeid om lokal verdiskaping

Tor Evensen stiller spørsmål ved Midtfjellet Vindkrafts lokale bidrag i Helgelendingen denne uken. Her fremkommer en rekke påstander som ikke kan stå ubesvart. På Midtfjellet har vi vist at det er mulig å kombinere grønn energi med vekst for lokalt næringsliv, arbeidsplasser og skatteinntekter til lokalsamfunnet.

Gjennom Midtfjellet Vindkraft og lokale leverandører av servicetjenester bidrar vi til lokale arbeidsplasser i Fitjar og Stord. I og rundt vindparken skapes det også hvert år store verdier. Lokale leverandører, for eksempel Engevik & Tislevoll AS som har bygget transformatorstasjonen, garasje, lager, kontorbygning og fundamenter, har fått driftskompetanse, inntekter og arbeidsplasser. Nordex som årlig drifter og vedlikeholder vindturbinene har lokale fast ansatte på fulltid som hver og en bidrar med skatteinntekter lokalt.

Til sammen legger Midtfjellet Vindkraft igjen ca. 20 millioner kroner i lokalsamfunnet hvert år i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, sponsormidler, leie av areal, bygninger osv. Eiendomsskatten vi betaler er en frivillig avtale på 7 promille av investert beløp. Dette alene utgjør 11 millioner kroner årlig som kan gå tilbake til viktige oppgaver som barnehager, skoler og sykehjemsplasser.

Midtfjellet Vindkraft har dessuten et godt samarbeid med kommunen og andre lokale aktører. Sammen med Stord og Fitjar turlag (turistforeningen), Fitjar kommune og andre lokale aktører har vi etablert en 2,5 km lysløype og gapahuk for friluftsliv. Hvert år arrangerer vi Midtfjelletdagen med en rekke aktiviteter i fjellet. Vi ser at fjellet gjennom året brukes til rekreasjon, trening, ski, løping, jakt og fiske, hundekjøring – og at fjellet i dag er åpent for langt flere enn tidligere.

Så er det riktig at vindkraft medfører noe støy. Støy til boliger varierer fra 36 desibel til 44-45 i et begrenset område. Anbefalt grense er 45 desibel. Det tilsvarer støyen fra et vanlig kjøleskap. Vi har gjennomført flere støymålinger rundt vindparken, som viser stabile målinger under anbefalt nivå.

Vi står midt i en klimakrise. Skal vi løse krisen, vet vi at fornybare energikilder vil være helt vesentlig. For det er fornybar energi som skal erstatte fossile energikilder. Norsk strøm er nesten 100% fornybar. Men i industrien og transportsektoren bruker vi i Norge i dag fremdeles mye olje og gass. Rundt halvparten av vårt primære energiforbruk er fossilt. Når Norge i årene som kommer skal redusere utslippene fra olje og gass, vil vi trenge mer fornybar kraft. Da vil vindkraft være helt vesentlig.

«Jeg håper inderlig at Vefsn ikke blir vertskommune for et nytt skrekkens eksempel av et vindkraftverk»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags