"I Vefsn kommer vindkraften til å gi et langsiktig bidrag til arbeidsplasser og lokal utvikling"

FORNYBAR KRAFT: – Vi er opptatt av at anlegget gir minst mulig fotavtrykk i naturen, at kraften kommer fellesskapet til gode, og naturen kan gis tilbake til neste generasjon i minst like god stand når konsesjonen går ut, skriver Per Witalisson (bildet) og Ørjan Thorstensen Rosvold.

FORNYBAR KRAFT: – Vi er opptatt av at anlegget gir minst mulig fotavtrykk i naturen, at kraften kommer fellesskapet til gode, og naturen kan gis tilbake til neste generasjon i minst like god stand når konsesjonen går ut, skriver Per Witalisson (bildet) og Ørjan Thorstensen Rosvold.

Av
DEL

LeserbrevFremtidens grønne industri må ha mer kraft

Utbygging av mer fornybar energi er en avgjørende forutsetning for klimavennlig norsk industriutvikling. I Vefsn kommer vindkraften til å gi et langsiktig bidrag til arbeidsplasser og lokal utvikling.

Historien til det moderne Norge er uløselig knyttet til hvordan vi som nasjon har lagt til rette for god og verdiskapende utnyttelse av naturressurser. På Helgeland er industrialiseringen sterkt knyttet til kraftintensiv industri i Mosjøen, som igjen er gjort mulig av tilgang til lokal kraft. I dag er byen et av Norges største industrimiljøer, med verdensledende kompetanse.

61 år etter oppstart, er aluminiumsverket en av de viktigste arbeidsplassene i byen vår – med store og spennende ambisjoner for fremtiden. Men produksjon av aluminium krever enorme mengder strøm. Skal vi være rigget for fremtiden, så må vi sikre oss at den strømmen er konkurransedyktig og grønn.

Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen står alene for 2,5 prosent av Norges totale strømforbruk, og venter 15 prosent økning i produksjonen innen 2026. Derfor er vindparken så viktig. Den vil garantere muligheten for vekst. Innen utgangen av 2021 vil vindparken produsere 35-40 prosent av strømmen aluminiumsverket trenger.

For å sikre lokal kraft i årene fremover har Alcoa og Eolus inngått en langsiktig avtale om at all vindkraften som skal produseres i Mosjøen de neste 15 årene skal gå til aluminiumsverket. Med vindressurser på plass, ligger veldig mye til rette for videre investeringer og fornybar kraftproduksjon, som hele regionen vår vil få glede av framover.

Elektrifiseringen av Norge krever mer energi enn noen gang. Skal vi elektrifisere alt fra bygg, oljenæring og industri til transport og luftfart med strøm, vil vi trenge opptil 70 prosent mer fornybar kraft. Tilgang på mer fossilfri strøm er derfor helt avgjørende for å kunne drive frem mer utvikling, skape nye arbeidsplasser og sikre velferd og økt livskvalitet i møte med klimaendringene.

Hvordan skal vi klare det? Norge trenger all den fornybare kraften vi kan få. Bygging av rør i elver og demninger i vassdrag har vært en bærebjelke i det norske kraftsystemet gjennom generasjoner. Det vil det også være fremover. Men nå trenger vi også vinden. Med rivende teknologisk utvikling bak oss er moderne vindkraft en stabil og utømmelig energikilde til å utfylle det store, norske strømbehovet på en god måte – og til å få fart på overgangen til lavutslippssamfunnet. Moderne vindturbiner er kort fortalt høyteknologiske produkter, hvor målet er å kunne levere mest mulig kraft til minst mulig påvirkning på naturen.

I Norge har vi vært svært gode til å ta bruk våre naturressurser til industribygging og velferd på en forsvarlig måte – som med oljen og vannkraften. Det er Eolus også opptatt av i arbeidet med vindparken i Vefsn. Slik at anlegget gir minst mulig fotavtrykk i naturen, at kraften kommer fellesskapet til gode, og naturen kan gis tilbake til neste generasjon i minst like god stand når konsesjonen går ut. Takket være teknologiutviklingen har vi siden planleggingen av vindparken starten blant annet kunnet redusere antall vindturbiner for å få et adskillig lavere arealinngrep. Samtidig har Eolus imøtegått mange gode innspill om natur, miljø, friluftsliv og reindrift – og fulgt opp med en rekke tiltak som skal gjennomføres både i anleggsfase og etter utbygging.

Sammen med lokalsamfunnet er det viktig for oss å få til gode løsninger for alle. Nå håper vi på politikernes tilslutning til å komme videre i arbeidet med vindkraft i Vefsn – til det beste for fellesskapet. For å forsyne hjørnesteinsbedriften vår med langsiktig konkurransedyktig strøm og for videre næringsutvikling, arbeidsplasser og økte skatteinntekter – kombinert med viktig klimavennlig energiproduksjon.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags