«Hverken en batterifabrikk eller Alcoa kan basere seg på en svært ustabil produksjon av vindkraft»

Av
DEL

Vind skaper storm

LeserbrevPå sin signingsferd i Mosjøen, delte Eolus ut en såkalt info-brosjyre med overskriften: «Vindkraft-en investering i grønn energi.» Dette er det uskyldige bildet som selskapet forsøker å skape og selge til lokalsamfunnet. Både dette utsagnet og andre argumenter som forsøker å skjønnmale etablering av vindkraft i Vesterfjella, har som utgangspunkt å hvitvaske de egentlige motivene for selskapet.

FN`s naturpanel (IPBS) har uttalt følgende om det såkalte grønne skiftet:

«Arealbeslag og trusselen mot naturmangfoldet er en like stor og integrert trussel mot vår egen og kommende slekters fortsatte eksistens på jorda som klimaendringene.»

Et grønt skifte som skal kunne få oppslutning hos folk flest, må se til andre alternativer for fossil energi. Dette kan skje gjennom opprustning av eksisterende kraftverk, jordvarme, havvind, utbedring av bygningsmasse og energiøkonomisering hos folk flest. For de velstående med flere hus, hytter, vil også redusert forbruk kunne bidra.

I et innlegg fra anonyme biologer, (Vefsn.no, 24.10.19), skriver de:

«Ved gjennomgang av rapport for naturmangfold, konsesjonssøknad, sammenstilling av konsekvensutredninger og MTA fremkommer det svært kritikkverdige elementer hvor natur og dens verdi er ignorert, bagatellisert og underslått…..Hele MTA-planen bærer preg av å være et heller slett skrivebordsarbeid hvor natur og naturmangfold blir satt i bakre rekker.

---Dere er heved gjort oppmerksom på at det finnes 6-7 rødlistede naturtyper som dekker større deler av planområdet.»

Det neste store argumentet som brukes er lokalt kraftbehov til Alcoa. Det samme argumentet blir brukt av selskapet Freyr om etablering av vindturbinanlegg på Sjonfjellet i Rana. Men i motsetning til flertallet i kommunestyret og MON, sier Freyr klart i fra at deres etablering ikke er avhengig av vindkraftutbygging. Dette av helt forståelige grunner. Hverken en batterifabrikk eller Alcoa kan basere seg på en svært ustabil produksjon av vindkraft. I et dokument med navn Nasjonal ramme for landbasert vindkraft må vindstyrken være mer enn 4 m/s og mindre enn 28 m/s. Hvem kan forskuttere disse målene i Vesterfjellene og dermed garantere stabil kraftleveranse til industrien?

Hvis vi derimot bruker oppgradering av vannkraft som eksempel, kan Øvre Røssåga være et godt eksempel. Etter en total oppgradering av vannverket, vil det produsere 50 GWH årlig i økt produksjon! Og enda kan det hentes ut mere, ifølge ansvarlig fagspesialist.

Det er fristende å kommentere utspillene fra styret og direktør i MON.

Jeg satt sjøl som styremedlem i ca elleve år og en periode som nestleder. I hele denne perioden hadde vi et viktig prinsipp, ikke å fremheve en sektor på bekostning av en annen.

Dette synes nå å være brutt. I sin næringsplan 2017-2020, under pkt 8, næringsutvikling, fremheves reiseliv, kultur og natur som et satsingsområde. Hvordan får MON dette til å passe sammen med sin ensidige støtte til vindkraft? Nordland Jeger og fFsk, Helgeland reiseliv, Naturvernforbundet, og mange flere har motsatt syn både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er ellers verdt å merke seg at sentrale tillitsvalgte i kraftkrevende industri, har negativt syn på vindkraft, noe som kom klart til uttrykk på Fellesforbundets landsmøte.

Dette blir til slutt et spørsmål om hvem vi kan stole på? Eolus sine fagre løfter om arbeidsplasser eller kunnskap om erfaringene fra vindkraftindustrien.

Vi er i beste fall veldig naive overfor utenlandsk storkapital, eller har grunneierinteressene fått overtaket. En ting er jeg helt sikker på. Eolus kom ikke til Vefsn for å hjelpe oss med grønn industri eller skape arbeidsplasser. Det er ikke fortjeneste i vindkraft, men som eiere av konsesjon vil de tjene store penger. Hvor lenge går det før anlegget blir solgt neste gang?

Slik mange av oss ser valgresultatet, bør vi nå ha et flertall i det nye kommunestyret mot vindkraftutbygging i Vesterfjella? Dersom så ikke skulle være tilfelle, vil denne saka skape dype sår i lokalsamfunnet som varer lenge. Det er også et politisk ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags