Eolus har ikke oppfylt forutsetningene for utbygging av Øyfjellet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Eolus satser på at Norske myndigheter nok engang skal akseptere at det ikke tas hensyn til Samene- og reindriftens rettigheter. Utbygger ikke engang forsøkt å oppfylt vilkår for reindriften ifbm Øyfjell utbyggingen - de uttaler at de ikke har tid - det er nesten ikke til å tro.

At vilkår i konsesjonen IKKE er oppfylt
har både Fylkesmannen i Nordland, Sametinget, Naturvernforbundet og Reinbeitedistriktet påpekt svært tydelig til Norges vassdrag og energidirektorat(NVE) i høringen.

Like etter at Eolus sendte inn sin detaljeplan kom den reindriftsfaglige utredningen fra Protect Saptmi. Den dokumenterer omfattende samlede arealinngrep i reinbeitedistriktet og at en utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk vil medføre at reindriften må innskrenkes/avvikles - Derfor ville ikke Eolus vente på rapporten de sjøl skal betale.

NVE skulle helt klart ha underkjent den utullstendige planen fra Eolus.
Utbygger skulle så fått ordre om å vente på den reindriftsfaglige utredningen fra Protect, oppfylle ALLE vilkår i konsesjonen (bla kommet til enighet med reindrift) og så fått reindriftsfaglig godkjenning fra FM. Først da ville MTA planen vært moden til å sendes på høring!

Det er dagens status - Eolus vet godt at det ikke er mulig å finne en reindriftsfaglig løsning, godkjent av Fylkesmannen i Nordland, som reinbeitedistriktet kan leve med. Men Eolus satser på at Norske myndigheter nok engang skal akseptere at det ikke tas hensyn til Samene og reindriften.

NVE skal nå "Konsultere" styret i reinbeitedistriktet, støttet av sin advokat, Protect Sapmi og Sametinget, om saken i Mosjøen 27 og 28 august.

Dersom utbygger ikke evner å oppfylle FORUTSETNINGENE i konsesjonen kan ikke myndighetene tillate at Øyfjellet vindkraftverk bygges ut.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags