"Tanken bak denne sentraliseringen av utdanning er troen på at store miljø er det beste"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev

Forslag om å legge ned lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen er et feil spor uten sidestykke. Helgeland trenger nå og i fremtida nye lærere og sykepleiere. Over 70 % av lærerne som jobber i skolene på Helgeland i dag har tatt sin utdanning på Nesna. I tillegg har mange lærere utviklet seg i jobben med å ta videreutdanning på Nesna.

Søkertallene på lærerutdanning i år viser at lærerutdanningen på Nesna har større søkertall enn Bodø. Forslag om nedlegging virker da enda mer absurd. Nordland Sp vil arbeide aktivt for å forhindre nedlegging av lærerutdanningen på Nesna.

Helgeland har også stor mangel på sykepleiere både nå og videre framover. Nordland mangler 600 sykepleiere.

Tanken bak denne sentraliseringen av utdanning er troen på at store miljø er det beste. Senterpartiet har fryktet at den sammenslåingen som har vært i utdanningssektoren vil føre til dette selv om utgangspunktet og intensjonen var at samarbeid mellom høyskoler skulle utvikle alle. Da Stortinget vedtok strukturreformen i høyere utdanning, skjedde det uten noen forutgående utredning av hvordan reformen skulle ivareta det regionale samfunnsoppdraget når høgskolene ble fusjonert inn i et universitet. Kritiske røster vil hevde at nettopp de utdanningene som er regionalt tilpasset, vil bli skadelidende. De nye universitetene er på sin side under sterkt press både økonomisk og faglig. Til tross for lovnader om at strukturreformen ikke skulle føre til nedlegging av campuser, er vi nå i den situasjonen at institusjonene diskuterer nettopp framtidig studiestedstruktur.

Helgeland er en region med 80.000 mennesker og vi trenger høyere utdanning for å dekke det kompetansekravet som stilles i arbeidslivet i dag.

Vi vet at utdanningsinstitusjoner skaper store ringvirkninger i et lokalsamfunn. Nordland SP har stor forståelse for den frustrasjon som er på Nesna og i Sandnessjøen. Vi ønsker derfor å beholde og utvikle lærerutdanningen på Nesna som har foregått i 101 år, samt opprettholde sykepleierutdanningen i Sandnessjøen.

Styret i Nordland senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags