«I Sandnessjøen ble vi sett. Vi var synlige, vi fikk omsorg og lærdom på en slik måte få andre har fått»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVi er sykepleiere! Tydelig. Modig. Stolt!

Utdannet ved ett av Norges mest hjertevarme, kompetente og omsorgsfulle sykepleierutdanning - som står i fare for å gå inn i historien. Men det er kun hvis vi taper kampen! Det har vi ikke tenkt, for nok er nok!

Å legge ned desentraliserte sykepleierutdanninger i nærhet til distriktene er å kutte navlestrengen til utdanningen av flere modige, stolte og sterke sykepleiere, med livserfaring og mot.

Sykepleiere som skal være der og ta vare på deg når du blir syk og gammel, og trenger en varm hånd, et omsorgsfullt hjerte og en kompetanse som kan berge livet ditt når det står i fare.

Som Florence Nightingale en gang sa:

«Det arbeidet som duger, er det som blir utført av dyktige hender, ledet av en klar hjerne og inspirert av et kjærlig hjerte.»

Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge i dag, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2018. Samme undersøkelse estimerer at det rundt om i landet mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere.

Sandnessjøen har ikke utdannet flest sykepleiere. Men de har utdannet førsterangs sykepleiere!

Sykepleiere som har lært å være selvstendig. Som har lært å ta ansvar. Som har lært å reflektere. Som har utviklet et godt klinisk blikk. Som har god kompetanse.

Av 14 sykepleiere i omsorgstjenesten i Nesna som er utdannet etter at Hine startet opp med sykepleierutdanning i 2000 er 11 utdannet i regionen. Av disse er 8 utdannet i Sandnessjøen.

De fleste av disse 8 har levd en stund før de startet på sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Hovedbegrunnelsen for at de valgte å utdanne seg i nærområdet var nærheten til skole, mulighet for praksis i nærkommuner og at de kunne kombinere studier med jobb og familie. Uten en slik mulighet ville de fortsatt å jobbe som assistenter, hjelpepleiere, selgere, bilmekanikere osv fordi de hadde mistet muligheten til videreutdanning i nærmiljøet.. ( Misforstå oss rett – dette er yrker vi slett ikke kan være foruten!!)

Sykepleierutdanningen i Sandnessjøen er unik. Den lærer oss å kjenne oss selv. Tenke gjennom VÅRT liv, slik at hvis vi står ansikt til ansikt med en pasient som har opplevelser en selv har vært gjennom, skal man være rustet til å hjelpe i stedet for at egne traumer skal stå i veien.

I Sandnessjøen ble vi sett. Vi var synlige, vi fikk omsorg og lærdom på en slik måte få andre har fått.

Små klasser gjør at hver enkelt sin skikkethet og egnethet blir svært synlig. Vi har fått oppfølging i praksis, både av lærere og av dyktige, erfarne sykepleiere som har lært bort noe av sin erfaring og kunnskap, som vet hvordan det er å være sykepleier i distriktene.

I løpet av 4 år så skjer livet. Livet gir mange små og store gleder og utfordringer. Flere studenter fikk smake på hva livet har å by på. Barnefødsler, alvorlig sykdom både hos seg selv og hos nære, dødsfall, endringer i livssituasjon. Tøffe utfordringer som gir en et slag i magen, som gjør at studiene ikke er på førsteplass. Men de fantastiske lærerne på dette desentraliserte studiet stilte opp for hver og en. De veileder, de trøster, de sparker oss bak, de legger opp løp som gjør at man kan fullføre i stedet for å bli en av statistikken som er nødt å slutte på et studie fordi individuelle løp er umulig.

Dette er noe av det Norge mister hvis sykepleierstudiet i Sandnessjøen forsvinner.

Dette har vært med på å forme selvstendige sykepleiere som jobber på sykehjem, i hjemmetjenesten, på sykehus, i miljøterapeutiske tjenester, på flyktningmottak, på legekontor, på helsestasjon etc. Sykepleiere som tar sitt ansvar på alvor. Sykepleiere som kjenner på gleden ved jobben. Sykepleiere som får føle på takknemligheten fra pasienter og pårørende. Sykepleiere som har lært at godt samarbeid med andre yrkesgrupper er essensielt for å kunne jobbe selvstendig som distrikstssykepleier. Sykepleiere som kjenner på utfordringene det er å være få sykepleiere i distriktet.

Det er 6000 ledige sykepleierstillinger i Norge, og 600 i Nordland, ifølge Sykepleierforbundet. Økningen det siste året har vært på 47 prosent. Det er likevel liten søkermasse, fordi det ikke er sykepleiere å ta av. Det spås at i 2035 mangler vi 35 000 sykepleiere. 35 000!!

Vi krever at desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen skal videreføres. Vi har dyktige hjelpepleiere og helsefagarbeidere her vi bor som ønsker å videreutdanne seg til sykepleier, men å reise til Vesterålen vil være umulig å kombinere med jobb og familieliv.

Norge vil gå glipp av en stor gruppe sykepleiere med lang fartstid i helsevesenet. Sykepleierutdanning har vært vår viktigste rekrutteringsarena, og det er nødvendig at universitetet anerkjenner sitt samfunnsmandat!

Dette studiet har formet oss, forberedt oss, sett oss, utfordret oss. Vi er en av få, ikke en av mange. Vi er vinnerne av sykepleierlotteriet, som har fått en unik, spesiell og reflekterende utdanning som gjør oss til de tydelige, modige og stolte sykepleierne vi er!

#nokernok #sykepleierløftet #distriktsopprør #lobberfornesna

SIW RØNNING

Sykepleier Nesna Sykehjem

Nesna

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags