«Det fremstår som en naturlig konsekvens at kommunene på Helgeland bryter samarbeidet med Nord Universitet»

REKRUTTERING: – Som kommunalsjef for oppvekst i en småkommune så har man ansvaret for å sikre at kommunen klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, skriver Fred R. Johansen, kommunalsjef i Hattfjelldal kommune. Bildet viser Hattfjelldal oppvekstsenter.

REKRUTTERING: – Som kommunalsjef for oppvekst i en småkommune så har man ansvaret for å sikre at kommunen klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, skriver Fred R. Johansen, kommunalsjef i Hattfjelldal kommune. Bildet viser Hattfjelldal oppvekstsenter.

Av
DEL

Nedleggelse av universitetstilbud på Helgeland

MeningerDet mange på Helgeland har fryktet i lang tid, har nå skjedd – det er fremsatt et forslag til ny organisering av universitetstilbudet ved Nord universitet som innebærer en nedleggelse av mange universitetstilbud på Helgeland. Dermed fremstår satsningen og oppbygningen av et regionalt universitet i Nordland som dødt og begravet. Hvorfor skal Helgeland stille seg bak og støtte opp om et universitet som ikke ønsker å bevare et regionalt og desentralisert tilbud på Helgeland? Helgeland bør derfor snarest søke samarbeid med universiteter som ønsker å satse på og videreutvikle desentraliserte tilbud.

Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

Som kommunalsjef for oppvekst i en småkommune så har man ansvaret for å sikre at kommunen klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, det er dette som er hovedfokuset til kommunene og som er meningen med å ha et nært samarbeid med et lokalt universitet. Hvis denne dimensjonen i samarbeidet forsvinner, så forsvinner betydningen av å satse på et regionalt universitetstilbud – da blir det nødvendig å se nærmere på samarbeid med andre universiteter som kan bidra med undervisningstilbud som sikrer rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft.

Samfunnsoppdraget

Dette betyr at kommunene har valgt å støtte opp om et regionalt universitetstilbud for å sikre rekrutteringen av lærere, førskolelærere, sykepleiere og andre fagstillinger – ikke fordi Nord Universitet er spesielt bra på forskning. Universitetets rolle som produsent av kvalifisert arbeidskraft i nærmiljøet er det som betyr noe for kommunene på Helgeland. Det er utførelsen av dette samfunnsoppdraget som gjør at kommunene på Helgeland ser betydningen av Nord Universitet – ikke kvaliteten på forskning eller andre elementer ved universitetstilbudet. Kommunene på Helgeland har ikke valgt å satse på Nord Universitet med utgangspunkt i deres forskningskvalitet, men med utgangspunkt i Nord sin tilstedeværelse og nærhet i regionen gjennom skreddersøm av desentraliserte universitetstilbud. Ambisjonene om å bygge opp forskningstilbudet ved et av Europas minste universiteter, er vel og bra det – men dette står ikke sentralt hos kundegruppen av kommuner som samarbeider med Nord Universitet. For småkommunene på Helgeland er det rekrutteringen av fagpersoner som er det sentrale.

Bruk av regionale økonomiske ressurser

Det har blitt brukt betydelige regionale ressurser på å bygge opp et regionalt universitetstilbud i Nordland i løpet av de siste 10-15 årene, Jfr Nordland fylkeskommune sin innsats for å kunne få etablert et eget universitet i Nordland med utgangspunkt i Høgskolen i Bodø. Denne satsningen har Helgeland stilt seg helt og fullt bak – fordi satsningen skulle basere seg på et regionalt universitetstilbud der samfunnsoppdraget skulle utføres i praksis gjennom å tilby desentraliserte studietilbud på ulike campus. Helgeland har lojalt stilt seg bak denne satsningen, men en nedlegging av universitetstilbud på Helgeland medfører også at det må konkluderes med at det har vært en dårlig investering for Helgeland å satse på Nord universitet.

Ny studiestedsstruktur

Kongstanken om å bygge opp et regionalt universitetstilbud i Nordland forlates i det forslaget som er utarbeidet til ny studiestedsstruktur for Nord Universitet. Det skal tvert imot arbeides for en sterkere sentralisering av studietilbudene. Helgeland er den regionen som blir hardest rammet av sentraliseringstiltakene, som vil ramme både lokalsamfunn og strukturen med desentraliserte studietilbud – hardt og brutalt.

Forslaget til ny studiestedsstruktur fremstår derfor ikke som interessant å gå videre med for Helgeland sitt vedkommende. Det blir nødvendig å se på alternative tilbud for utvikling av desentraliserte universitetstilbud i regionen – fordi Nord Universitet ikke klarer å levere det tilbudet kommunene etterspør.

Det bør også trekkes frem at andre universiteter som har vedtatt en studiestedstruktur med 10 forskjellige studiesteder (UiT) - både klarer å ivareta sine forskningsaktiviteter og å opprettholde studiestedene. Med andre ord; det er mulig å ivareta og kombinere begge dimensjonene i samfunnsoppdraget – både forskning og regional rekruttering av fagpersoner.

Hvorfor klarer ikke Nord Universitet å ivareta begge disse oppgavene?

Strategisk utvikling

Kommunene på Helgeland har en felles interesse i at det utvikles et enda sterkere desentralisert universitetstilbud. Målet er å få til en økt regional produksjon av kandidater som kan oppfylle kommunenes behov for å rekruttere flere fagpersoner.

Det foreligger allerede sentraliserte universitetstilbud som både kan levere et bredere studietilbud og bedre forskningstilbud enn det Nord Universitet klarer å levere. Enda et sentralisert tilbud fremstår ikke som spesielt interessant for kommunene på Helgeland. Det er rett og slett ikke sentraliserte tilbud man etterspør fra Nord Universitet. Målet for kommunene på Helgeland er å utvikle et enda sterkere regionalt studietilbud, der utvikling av desentraliserte studietilbud er prioritet nummer 1.

Vekst og utvikling

Kommunene etterlyser et universitet som kan fungere som en regional motor for vekst og utvikling, ikke et universitet som bidrar med nedleggelser av kompetansearbeidsplasser i distriktskommuner.

Det fremstår også som totalt uforståelig at et universitet er så svak på kommunikasjon med sine omgivelser at man fremsetter et forslag til ny studiestedsstruktur som medfører at man støter noen av sine mest lojale støttespillere/kunder fra seg (kommunene på Helgeland) – i en situasjon hvor Nord Universitet kjemper for sin overlevelse.

Konsekvenser

Det fremstår som en naturlig konsekvens at Kommunene på Helgeland bryter samarbeidet med Nord Universitet – hvis forslaget til ny studiestedsstruktur vedtas.

I forlengelsen av dette vil det være naturlig at kommunene på Helgeland ser seg om etter universiteter som kan tilby regionale universitetstilbud – og som har klare strategiske målsetninger om å gradvis videreutvikle de desentraliserte studietilbudene som en skreddersøm av det kommunene etterspør av tilbud for å kunne rekruttere nødvendig fagpersonale til sine virksomheter.

Tiden er kommet for at Søndre del av Nordland gjør det samme som nordre del av Nordland allerede har gjort, nemlig å bryte ut av samarbeidet med Nord Universitet – og inngå nærmere samarbeid med andre universiteter. Dette betyr samtidig at Nord Universitet får et enda dårligere fotfeste som universitet for innbyggerne i Nordland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags