"Samfunnsmandat nummer 1. må jo være å utdanne nok kvalifiserte lærere til ungene våre"

Av
DEL

MeningerAppell under lørdagens demonstrasjon i Brønnøysund

1. Nesna er blant dem som scora høyest i landet på trivsel.

2.Nesna gjør det karaktermessig best av alle studiesteder.

3. Nesna har flere søkere enn Bodø på samme utdanning.

Så det viser som så mye annet her i verden at det ikke er størrelsen det kommer an på! Allikevel begrunner rektor forslaget om nedleggelse av Nesna og Sandnessjøen, med at kvaliteten er for dårlig. Utrulig!! Dett er faktisk en løgn! Utdanningsforbundet Nordland finner forslaget helt uakseptabelt. På fylkesårsmøtet vårt i mai, gjorde vi et enstemmig vedtak på å støtte både Nesna og Sandnessjøen. Jeg vil understreke at også Bodø, Mo i Rana, Lofoten og Vesterålen stemte for. De ønsker heller ikke nedleggelse. Så hele lærerstanden i Nordland støtter Nesna! Det er det viktig at alle vet, selv om rektor velger å overse det. Det ser ut som hun har laget innstilling til styret før alle høringsuttalelser hadde kommet inn.

Vi er helt avhengige av Lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen for å sikre kvalifiserte lærere, barnehagelærere, sykepleiere og helsepersonell på Helgeland. Om man sentraliserer disse studiestedene, vil konsekvensene ramme alle ledd i utdanningssektoren og helsesektoren som igjen vil rasere hele lokalsamfunn.

Mangel på lærere i Norge nå og i framtida er svært alvorlig, og utregninger viser at vi i 2021 kan komme til å mangle 10.000 lærere. Det må sies å være ei nasjonal krise i forhold til å kunne tilby ungene våre et kvalitativt godt og forsvarlig opplæringstilbud i hele landet. Det er i distriktene at lærermangelen er størst. Da er det helt absurd å legge ned lærerutdanninger, nettopp der behovet for kvalifiserte lærere er størst.

Helgeland er en region med 80.000 innbyggere, med spredt geografisk bosetting. Derfor er det en nødvendighet at vi har tilbud om høyere utdanning på Helgeland. I Nord-Norge mangler vi 900 lærere.

Det desentraliserte tilbudet ved Nesna, er et ekstra godt tilbud for dem som ønsker å utdanne seg til lærere, og som pga. ulik livssituasjon ikke har mulighet til å flytte for å være heltidsstudenter, spesielt familiefolk. Ved å legge ned studiestedet, er jeg alvorlig bekymret for at vi vil miste mange potensielle lærere. Jeg kan ikke forstå at vi har en eneste lærer å miste!

Statistikk viser at om lag 70% av de som utdanner seg til lærere ved Nesna blir boende og arbeider på Helgeland. På Sør-Helgeland er det mange som har sin lærer- og barnehagelærerutdanning fra nettopp Nesna. Min kollega i Sømna, Marianne Rørmark, har undersøkt og konkludert med at hele 80% av alle lærere i Sømna, er utdannet ved Nesna. I Brønnøy er tallet ca. det samme.

Grunnskolestatistikken for 2017 viste at i 20 % av kommunene i Nord-Norge var det mer enn 20 % ufaglærte/lærere uten godkjent utdanning; i sju kommuner var det mer enn 30 %. Brønnøy som regionsenter på Sør-Helgeland har også mangel på kvalifiserte lærere. Vi er ikke fornøyd med at vi ikke har nok utdannede lærere, men vi er takknemlige for alle de uten godkjent lærerutdanning som har stilt opp og hjulpet oss for å få barnehagene og skolene til å gå rundt. Utdanningsforbundet oppfordre alle som jobber uten godkjent utdanning på skolene og i barnehagene om å ta utdanning. Jeg vet at mange har søkt lærerutdanning fra høsten av, og flere har søkt seg Nesna.

Rektor påstår at Nesna ikke er bærekraftig. Bærekraftig for hvem? Samfunnsmandat nummer 1. må jo være å utdanne nok kvalifiserte lærere til ungene våre. Hvis vi ikke klarer å rekruttere nok lærere, har vi ikke lenger et bærekraftig opplæringstilbud.

Pensjonist: «Jeg har hatt mange bekymringer i mitt liv, men de fleste ble det ikke noe av». Det gjenstår å se om vi på Helgeland har hatt grunn til både bekymring og forbannelse. Men akkurat nå ser det ut for at vi må sette vår lit til statsråd og regjering for de løftene de har gitt tidligere. I 2016 uttalt statsråd Torbjørn Røe Isaksen følgende: «Strukturen i høyere utdanning er et politisk ansvar og ikke noe en statsråd kan løpe fra».

Det politiske ansvaret forsterkes i statsråd Iselin Nybøs brev til styret i Nord universitet den 30. april i år. Det står det bl.a., jeg siterer: Stortingsmelding 18. «Konsentrasjon for kvalitet, strukturform i høyere utdanning viser at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonens regionale rolle skal videreutvikles. Jeg mener det er viktig at studiestrukturen ved Nord universitet legger til rette for at alle delene av regionen har tilgang til god kompetanse og arbeidskraft.

Statsråden skriver videre: « Jeg legger til grunn at det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse, og at flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor. En tydelig analyse av dette bør være sentralt for styrets vurderinger og beslutninger».

Analysen det er alle høringsuttalelsene som nå ligger på bordet. Hvis styret velger å overse de og vedta nedleggelse av Nesna/Sandnessjøen allikevel, mener jeg det er et overgrep mot innbyggerne på Helgeland og mot demokratiet. Statsråden er nødt til å komme på banen NÅ. Dette er regjeringas ansvar! For øvrig hadde det vært interessant å vite hva Stortingsrepresentanten fra vår region tenker om denne saken. Har ikke registrert at Margunn Ebbesen i Høyre har ytret seg offentlig om Nesna. Vil utfordre alle regjeringspartiene og deres representanter fra Nordland til å lytte til folket sitt og stemme mot nedleggelse når saken kommer opp i Stortinget. Vi gir oss aldri! Vi glem aldri! Å husk folkens: I september er det valg!

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags