Nord universitet følger ikke opp Stortingets vedtak

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Hvorfor gjør ikke statsråd Nybø noe med dette?
Statsråd Iselin Nybø har besøkt Sandnessjøen og Nesna. Både statsråden og Hanne Nora Nilsen i Alstahaug Venstre påpeker at det ikke er mulig gripe inn, eller overstyre vedtaket som styret i Nord universitet har gjort. Dette med henvisning til Universitets- og høgskoleloven og Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, som blant annet sier noe om styrets rolle og selvstendighet.

Imidlertid står det mer i den nevnte stortingsmeldingen:
Sammenslåingene som regjeringen vil gjennomføre, gjelder institusjoner, ikke studiesteder. Universitets- og høyskoleloven slår fast at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette organiseringen og disponere ressursene. Departementet legger vekt på tempo og fremdrift i strukturprosessen, fordi sammenslåinger binder ressurser og oppmerksomhet, og erfaringsmessig oppleves som en belastning av mange. Samtidig er det viktig å ha tid nok til gode prosesser som forbereder for gjennomføring. (kapittel 4.1: Tiltak for kvalitet)
(undertegnedes utheving)

Dette har altså Stortinget vedtatt. Styret har likevel gjort et vedtak om noe annet, nemlig nedleggelse av studiesteder.
I tildelingsbrevet som Nord universitet har fått fra Kunnskapsdepartementet står det:
Måleparametre:
• Beslutte ny studiestedsstruktur innen utgangen av februar 2019, som inneholder prinsipper for differensiering av faglig og administrativ aktivitet ved de ulike studiestedene.
• Beslutte en helhetlig campusutviklingsplan for Nord universitet basert på fremtidig studiestedsstruktur innen sommeren 2019.
(side 13)

Vi må derfor spørre oss:
• Har styret ved Nord universitet vedtatt noe som er motsatt av Stortingets vedtak mht til at sammenslåingene gjelder institusjoner, ikke studiesteder?
• Hvordan kan Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet slå fast at studiestedsstrukturen skal endres når Stortinget sier noe annet?
• Hvilken rolle har statsråden i slike tilfeller, har ikke hun en plikt til å gripe inn slik at Stortingets vedtak blir fulgt opp?

Det står også følgende i den samme Stortingsmeldingen:
Forskning viser at nærmere 60 prosent av studentene blir boende og får sin første jobb i arbeidsmarkedet i nærheten av høyskolen eller universitetet der de studerte. Den sterke sammenhengen mellom hvor kandidatene utdanner seg og hvor de siden arbeider, har betydning for lokalisering av studiesteder. (kapittel 2.1.3 God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet)
(undertegnedes utheving)

Hvordan forsvarer Nord universitet sitt styrevedtak i forhold til dette? Betyr dette at vi ikke skal bo på ytre Helgeland? Kan statsråden godta at et styre bestemmer dette?
Nå må nordlendingene gjennom valget i høst vise de partiene som ikke vil ta ansvar at vi er forbannet. En stemme til Senterpartiet vil være en stemme for å rette opp i regjeringas sentraliseringsiver. Senterpartiet vil overprøve Nord Universitetets styre i nedleggingstruede av utdanningssteder Nesna og Sandnessjøen ved første anledning.

Alstahaug Senterparti
Peter Talseth, ordførerkandidat

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags