Vi er alle del av en sivilisasjon som er i ferd med å utrydde seg selv. Det er skremmende perspektiver som åpner seg for de som erkjenner og tør å ta innover seg denne situasjonen.

Vi vet jo alle at Klodens tilstand er i en elendig forfatning, men klamrer oss likevel til det livet vi er vant til å leve. For fremtidens generasjoner er levekårene dystre.

Gjennom Naturvernforbundet deltar jeg i arbeid for å verne og redde naturen fra inngrep, rasering og forurensing. Det er meningsfylt arbeid, og når Sølvbekken i Nasafjellet (ble berga fra kraftutbygging etter siste runde med OED) får fortsette sin frie og ville ferd og villmarka bare ligger der ei stund til… ja, da kjennes det godt.

Men hjelper det, spør jeg ofte meg selv. Klima og miljøproblemene som vi mennesker har skapt er jo så uoverkommelig store. Til det er å si at det er av stor verdi for regionen og landsdelen at naturvernere og andre instanser kjemper naturens sak gjennom å tenke globalt og handle lokalt. Kloden har store pusteproblemer og den uberørte naturen er den beste medisin enten det dreier seg om regnskogen i Amazonas eller norsk villmark.

Men når dette er sagt, så er det klart at bare en gjennomgripende endring i det politiske systemet kan gi et nytt grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Det blir stadig tydeligere at kapitalismen som system har utspilt sin rolle og blitt en trussel mot menneskene og naturen. Økosystemer som vi mennesker er avhengig av er allerede svekket, og med den høye temperaturøkningen som forskerne antyder, er vår eksistens truet.

Forskjellen mellom fattige og rike i verden er større enn noen gang og denne urettferdigheten kan ikke aksepteres. Bare gjennom en sosialistisk tankegang og handling kan vi oppnå demokrati, likeverd og en rettferdig fordeling av samfunnets goder. Det hjelper så lite å snakke om det grønne skiftet og klimatiltak så lenge kapitalismen får råde og de overordnede verdier er profitt og økonomisk vekst. Det er denne spiralen av stadig økende produksjon og forbruk som gjennom politiske virkemidler må stanses. Så lenge vulgærkapitalistene får herje fritt har ikke vår felles Moder Jord en sjanse.

Tone Toft, Brasøy