«Takket være vindkraft får det norske fellesskapet viktige inntekter til folks velferd og verden får ren energi»

Rune Krutå, Ordførerkandiat Vefsn Arbeiderparti

Rune Krutå, Ordførerkandiat Vefsn Arbeiderparti Foto:

Av

Å skap og dele.

DEL

LeserbrevRundt oss går debatten om hvor mye bruk av ressursene våre vi kan akseptere og om hva samfunnet får tilbake for dette. Det diskuteres om bedriftene er gode nok og om det er riktig med utenlandske eiere. Jeg tror at det er viktigere å stille krav til de som forvalter ressursene, enn å avfeie dem fordi det er utenlandske eiere. I stedet for å fordømme utviklingen, kan vi heller stille krav til hvordan utviklingen skal skje. På samme måte som samfunnet har lagt føringer til fellesskapets beste i mange tiår, må vi klare å gjøre det på nytt.

Ved bruk av våre naturgitte ressurser har vi i hundrevis av år drevet handel med omverden. Den handelen har tjent oss godt. Enten det er fisk, strøm, olje, gass eller metaller. Hovedlinjen er den samme; det skapes norske arbeidsplasser og landet vårt får inntekter. Med vår egen lønn og landets inntekter formes velferdsstaten vår. Og fungerer ikke det innmari godt?

Strømmen vår har gitt oss muligheten til å bygge industri. Faktisk verdens reneste industri, både med norsk kraft og lave utslipp. En industri som er ambisiøs og setter seg mål om å redusere utslippene år for år. Industrien vår består av et mylder av både utenlandske selskapet, og noen få norske.

Vi har verdens reneste strøm, takket være vann og vindkraft. Våre strømprodusenter skaper mange arbeidsplasser rundt om i landet, vannkraftselskapene er offentlig eid og sikrer oss inntekter til vår felles velferd. Vindkraften brer om seg og er i vekst, den skaper arbeidsplasser, om enn ikke like mye som andre næringer. Men takket være vindkraft får det norske fellesskapet viktige inntekter til folks velferd og verden får ren energi. Og med så mye kull som brukes til å lage strøm, er det ingen tvil om at det er et viktig bidrag til å redusere verdens utslipp med vår rene energi.

Spiller det noen rolle om det var Wintershall eller Equinor som har fått tillatelsen til å bore i området utenfor Træna? Nei! Det er ingenting som tilsier at utenlandske selskap på norsk sokkel er mer utrygg enn Equinor. Det som er felles for alle, er at de opererer under verdens strengeste krav på norsk sokkel, de bringer den norske stat enorme inntekter, som igjen omfordeles til trygghet for alle, enten det gjelder skole eller helsetilbud. De som opererer på norsk sokkel er blant verdens beste på lave utslipp og er i verdensklasse på systematisk HMS – arbeid.

En av de viktigste budskapene fra Arbeiderpartiet over generasjoner har vært at vi må skape for å dele. Det er fortsatt like dagsaktuelt og viktig. Vi skal være glade for at våre naturressurser gir oss muligheten til å skape arbeidsplasser, gi fellesskapet inntekter og muligheten til å bygge velferd for oss. Det er ikke eierskapet til selskapene som er viktig, men at utviklingen skjer på våre egne premisser og med klare rammer fra norske myndigheter. Jeg ønsker utvikling velkommen, og har stor forventning til at regjering og storting stiller krav til bærekraft, både for miljø, arbeidsplasser og en trygg velferd for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags