«Motstanden mot landbasert vindkraft øker»

Av
DEL

LeserbrevOrdførerkandidaten til Vefsn Ap, Rune Krutå, har et leserinnlegg om vindkraft. I innlegget skriver han bl.a.: «Vindkraften brer om seg og er i vekst, den skaper arbeidsplasser, om enn ikke like mye som andre næringer. Men takket være vindkraft får det norske fellesskapet viktige inntekter til folks velferd og verden får ren energi.»

Dette kan ikke stå uimotsagt. For det første så øker motstanden sterkt mot landbasert vindkraft. Argumentet om arbeidsplasser holder ikke. Erfaringene viser at når utbyggingsfasen er over blir det få lokale arbeidsplasser. Utstyret til turbinene produseres i utlandet, og til driften er det ofte tilreisende teknikere med spesialkompetanse som trengs.

Når det gjelder argumentet om viktige inntekter til folks velferd, så må man ta med i regnestykket at vindkraft subsidieres av vanlige forbrukere med ca. 15 øre pr. kWh i 15 år. Det tilsvarer ca. 25 milliarder kroner. Det er denne subsidieringa som sikrer profitt både til norske og utenlandske eiere. Når det gjelder krafta er eierskapet veldig viktig fordi det handler om nasjonal kontroll. Jeg vil minne om kampen mot tilslutning til EUs energibyrå Acer i fjor der Krutås eget forbund, Industri Energi, sto på barrikadene sammen med mange andre. Nå kommer EUs energipakke 4. Den fjerner all tvil: Strømmen skal styres av EU. Det skal jeg komme tilbake til i et annet innlegg.

Videre skriver Krutå at verden får ren energi. Med verden mener han EU. Dette er et argument for økt krafteksport for at Norge skal bli et såkalt grønt batteri for EU. Tidligere spesialrådgiver for Industri Energi, Hogne Hongset, sier bl.a. dette: «Vindkraftbransjen, og selverklærte «klimastiftelser», hevder at vindkraft på land i Norge er et positivt klimatiltak. Ingen har imidlertid lagt fram noen dokumentasjon på positive klimaeffekter som er i nærheten av å veie opp for de dramatiske naturødeleggelsene som vindkraftverk medfører.»

Utbygging av landbasert vindkraft er på vikende front. Av høringsuttalelser fra foreløpig 26 kommuner til NVEs nasjonale plan, sier 22 klart nei. Blant dem Vefsn kommune. Det som går igjen i høringsuttalelsene er støy, landskapsbilde, naturinngrep, biologisk mangfold, fugle- og dyreliv, og bruksbegrensninger på store arealer slik som reindrift.

FNs naturpanel slår fast at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at en million arter er truet av utrydding. En femtedel av alle kartlagte norske arter er truet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Vi må heller jobbe for at oppgradering av vannkraft får samme skatteregime som vindkraft. Da kan vi få ut like mye kraft som all planlagt vindkraft på land, og med minimale naturinngrep, slik en rapport fra NTNU viser.

Gunnvald Lindset
1.-kandidat for Rødt i kommunestyrevalget

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags